Detta är Greater Copenhagen

Internationellt varumärke
Greater Copenhagen är det internationella varumärket på det geografiska område som omfattas av Skåne i Sverige, samt Region Hovedstaden och Region Sjælland i Danmark. Varumärket Greater Copenhagen kan användas då det ger mervärde, och i vissa internationella sammanhang för att stärka tillväxten i regionen. Varumärket ska användas då det stärker erbjudandet genom att kommunicera en metropolregion med fyra miljoner invånare och en rad andra styrkeområden.

Näringspolitiskt partnerskap
Greater Copenhagen är också det näringspolitiska partnerskapet mellan 79 kommuner, 3 regioner samt 2 kommunekontaktråd och ett kommunförbund inom det geografiska området. Partnerskapet samverkar för att främja tillväxt och skapa fler jobb i hela området och Greater Copenhagen används alltså i de fall samverkan och satsningar sker på båda sidor om gränsen.

Politiskt samarbete
Greater Copenhagen & Skåne Committee är det formella namnet på det politiska samarbetet inom det geografiska området. I Greater Copenhagen & Skåne Committee är områdets samtliga 79 kommuner, 3 regioner, 2 kommunekontaktråd och kommunförbund medlemmar.

Region Skåne ordförande 2017
Region Skåne innehar det roterande ordförandeskapet i Greater Copenhagen & Skåne Committee under 2017. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) leder Greater Copenhagen & Skåne Committees sammanträden under året.Vision

Vår ambition är att Greater Copenhagen år 2020 ska vara en internationell knutpunkt för investeringar och kunskap.

Samarbetet ska främja den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen så att Greater Copenhagen ligger på samma nivå som de mest framgångsrika metropolerna i Europa.