Den 1 januari 2016 blev Öresundskommittén ombildad till The Greater Copenhagen och Skåne Committee, där arbetet fortsätter med att bryta ned gränserna och skapa tillväxt och fler jobb i regionen.

Greater Copenhagen & Skåne Committee

Greater Copenhagen & Skåne Committee arbetar med att bryta ned gränserna mellan kommuner, regioner och länder.   Kommittén är en politisk samarbetsplattform för regioner och kommuner i Östdanmark och Skåne med politisk fokus på att skapa tillväxt och främja arbetstillfällen, samt för att avlägsna gränshinder som utgör barriärer för tillväxt i regionen.