Styrelsen

Styrelsen består av 18 medlemmer: 

 • Steen Christiansen, Formand for KKR Hovedstaden, borgmester Albertslund Kommune 
 • John Engelhardt, Næstformanden for KKR Hovedstaden, borgmester Glostrup Kommune 
 • Frank Jensen, Overborgmester, Københavns Kommune 
 • Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand, Region Hovedstaden 
 • Per Roswall, Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden 
 • Jens Stenbæk, Regionsrådsformand, Region Sjælland 
 • Steen Bach Nielsen, Regionsrådsmedlem, Region Sjælland 
 • Knud Erik Hansen, Næstformand i KKR Sjælland, Borgmenter i Faxe Kommune 
 • Niels Hörup, Formanden for KKR Sjælland, Borgmester, Solrød Kommune 
 • Henrik Fritzon, Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne 
 • Katrin Stjernfeldt Jammeh, ordförande, Malmö Stad 
 • Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande, Lunds kommun 
 • Carl Johan Sonesson, Regionsstyrelsens 2:e vice ordförende, Region Skåne 
 • Anders Åkesson, Ledamot i regionstyrelsen och regionfullmäktige
 • Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordförende, Helsingborg Stad
 • Pierre Månsson, Ordförande kommunstyrelsen, Kristianstads kommun    
 • Kent Mårtensson, Ordförande, Kommunförbundet Skåne 
 • Lena Wallentheim, Ordförande Hässleholm kommun (Pladsen roterer mellem Hässleholm, Landskrona, Trelleborg)