Handlingsplan for The Greater Copenhagen & Skåne Committee

Handlingsplanen är vår gemensamma ståndpunkt och anger riktningen för det kommande årets arbete. Vi vill med handlingsplanen säkerställa att arbetet i kommittén är fokuserat på att skapa tillväxt och arbetstillfällen i Skåne, Huvudstaden och Själland, och att våra insatser och projekt drar i samma riktning.

Handlingsplanen är uppbyggd omkring i tre delar; visionen för The Greater Copenhagen och de strategiska målsättningarna, sätten vi arbetar på med gemensamma insatser och tillvalsprojekt och en beskrivning av konkreta insatser och projekt.

Ladda ner handlingsplan 2017(svensk version)

Ladda ner handlingsplan 2017 (dansk version)