Handlingsplan för Greater Copenhagen & Skåne Committee

Handlingsplanen är vår gemensamma ståndpunkt och anger riktningen för det kommande årets arbete. Vi vill med handlingsplanen säkerställa att arbetet i kommittén är fokuserat på att skapa tillväxt och arbetstillfällen i Skåne, Huvudstaden och Själland, och att våra insatser och projekt drar i samma riktning.

Handlingsplanen är uppbyggd omkring i tre delar; visionen för The Greater Copenhagen och de strategiska målsättningarna, sätten vi arbetar på med gemensamma insatser och tillvalsprojekt och en beskrivning av konkreta insatser och projekt.

Ladda ner handlingsplan 2018- 2019 (svensk version)

Ladda ner handlingsplan 2017(svensk version)

Ladda ner handlingsplan 2017 (dansk version)