Organisation

Greater Copenhagen-samarbetet är förankrat i The Greater Copenhagen & Skåne Committee. The Greater Copenhagen & Skåne Committee är en medlemsorganisation för samtliga 46 östdanska och 33 skånska kommuner, samt Region Sjælland, Region Hovedstaden och Region Skåne.

Samarbetet är organiserat med en politisk ledning, en administrativ ledningsgrupp och en samordningsgrupp. Alla tre består av representanter från Sjælland, Hovedstaden och Skåne från både kommunal och regional nivå. Till kommittén hör dessutom ett mindre gemensamt administrativt sekretariat.

Styrelsen startar löpande projekt som ska bidra till att nå visionen om att Greater Copenhagen blir ett internationellt centrum för investeringar och vetenskap. Den har utsett samordnare till att genomföra projekten och det är deras uppgift att säkerställa att projekten genomförs i linje med styrelsens politiska målsättningar. Samordnarna kan vara både kommuner, regioner och professionella näringslivsaktörer.  Läs mer om projekten här.

Greater Copenhagen Organisaionsdiagram