Greater Copenhagen innefattar 3 regioner och 79 kommuner i Østdanmark och Sydsverige. Samarbetet är politiskt förankrat i "The Greater Copenhagen & Skåne Committee"

Politiskt toppmöte om Greater Copenhagen

Ledande politiker och ämbetsmän från Greater Copenhagen samlades till toppmöte måndag den 7 november 2016 för att diskutera det regionala tillväxtsamarbetet.

Ledande politiker och ämbetsmän från Greater Copenhagen samlades till toppmöte måndag den 7 november 2016 i det regionala tillväxtsamarbetet Greater Copenhagen & Skåne Committee. På dagordningen fanns att stärka tillväxt och sysselsättning i Greater Copenhagen

Toppmötet 2016 ägde rum på Hotel Crowne Plaza i Köpenhamn den 7 november 2016 kl. 12–18.

Deltagarna på toppmötet var regionrådsordförande, borgmästare och direktörer samt ordförande för näringslivs- och tillväxtutskott i Greater Copenhagens medlemsorganisationer.  Eftermiddagen förlöpte med debatter och inspirationsupplägg från medlemmar av Greater Copenhagen-samarbetet och från externa aktörer som IKEA, Novo Nordisk och marknadsföringsdirektör Geerte Udo, Amsterdam.

Läs programmet för toppmötet 2016 på  dansk eller svensk