Stadgar

Stadgarna antogs på The Greater Copenhagen Committee's styrelsemöte den 12 december 2018. 

Ladda ner stadgar