Stadgar

Stadgarna antogs på The Greater Copenhagen & Skåne Kommitténs första styrelsermöte den 13. januar 2016. 

Ladda ner stadgar