Material

Här hittar du färdiga material som kan användas i marknadsföring som en del av Greater Copenhagen.

VIDEO "Greater Copenhagen - A way of life"

Här kan du ladda ned filmen "Greater Copenhagen - A way of life". Videon finns också fritt tillgänglig på YouTube, varifrån det är möjligt att visa den på hemsidor eller i PPT-shows.

POWERPOINT PRESENTATION Greater Copenhagen grundpresentation

PowerPoint på danska som innehåller Greater Copenhagen-samarbetet och dess vision, motivering, strategier, organisering och verktyg. Finns i 16:9-format i en mörk och en ljus (uteslutande grafisk skillnad).

POWERPOINT PRÆSENTATION Science and Research in Greater Copenhagen

PowerPoint som innehåller Greater Copenhagen regionens styrkor inom forskning och utveckling, bl.a. med en karta över universitet, science parks och innovation incubators i regionen.

POWERPOINT PRESENTATION Engelsk Greater Copenhagen presentation

Engelsk PowerPoint-presentation, som ger starka argument för varför Greater Copenhagen är världens bästa region att bo och driva företag i.  Presentationen ger ett brett utbud av fakta och information om våra styrkepositioner och det goda livet i Greater Copenhagen.

BROSCHYR Engelsk Greater Copenhagen broschyr

Engelsk broschyr med fokus på företag och det goda livet i Greater Copenhagen. Broschyren har Copenhagen Capacity som avsändare och innehåller kärnberättelse, styrkepositioner, rankingar, unika sellings points, cases och översikt över relevanta organisationer.

BROSCHYR Kinesisk Greater Copenhagen broschyr

Engelsk broschyr med fokus på företag och det goda livet i Greater Copenhagen. Broschyren har Copenhagen Capacity som avsändare och innehåller kärnberättelse, styrkepositioner, rankingar, unika sellings points, cases och översikt över relevanta organisationer.

FOLDER Gemensam berättelse om Greater Copenhagen

Här kan du ladda ner foldern om samarbetet "Vi är Greater Copenhagen". Foldern är en sammanfattning av den gemensamma visionen, bakgrunden till samarbetet, och en kort beskrivning av fokusområden.

OMSLAG TILL A4 ARK Greater Copenhagen omslag

Färdigt omslag som ger en omfattande berättelse av regionens styrkor inom industri-, yrkes- och familjeliv. Omslaget finns också i en version med utrymme för att infoga sitt eget innehåll. Du hittar den i menyn "Mallar".

  • Download

    Du skal udfylde disse oplysninger for at kunne downloade filen.

    Luk