Malmö live konserthus

Om Greater Copenhagen

Vi skapar starka partnerskap

Greater Copenhagen-samarbetet är ett näringslivspolitiskt partnerskap mellan kommuner och regioner i Östdanmark och Sydsverige, där vi tillsammans arbetar för att främja tillväxten i området.  Utländska företag och investerare ser i första hand hela området som Greater Copenhagen, men administrativa uppdelningar och olikheter gör det besvärligt att samarbeta. Det vill vi ändra på.

Syftet är att skapa tillväxt och fler jobb

Den internationella konkurrensen har intensifierats och det finns behov av en gemensam insats som ökar tillväxten och skapar arbetstillfällen i Östdanmark och Sydsverige.  Greater Copenhagen har mycket att erbjuda. Det bor 3,9 miljoner människor i regionen och vi har hög livskvalitet, högutbildade invånare och många styrkor inom t.ex. gröna lösningar.  Vi vill bryta ned gränserna mellan kommuner, regioner och länder och skapa ett samarbete, där vi strävar åt samma håll och använder medlen på ett näringslivsfrämjande sätt för att skapa tillväxt och fler jobb.

Visionen är att ligga på samma nivå som de bästa 

“Greater Copenhagen is the centre of sustainable growth and quality of life offering an agile, collaborative and accessible metropolis
- where people and businesses can unleash their potential.”

 

 I samarbetet kommer vi att:

  • Arbeta för att skapa en stark internationell infrastruktur. 
  • Stödja tillflödet av investerare, turister, företag och talanger. 
  • Arbeta för en integrerad och hållbar region, inklusive en sammanhängande arbetsmarknad och arbeta för att påverka de lagstiftningar och gränshinder som anses vara hinder för tillväxt.
  • Inrätta gemensamma näringslivsinsatser
  • Stötta den gemensamma marknadsföringen av ”Greater Copenhagen”. 

  

Läs foldern "Vi er Greater Copenhagen"

 

Foto_ Ursula Bach

Redan under 2013 antog Greater Copenhagens styrelse en gemensam ståndpunkt för det vi kallar ”Fokuserad tillväxtordning”.  Läs här om hur det startade.

Partners

Samtliga 46 östdanska och 33 skånska kommuner ingår i samarbetet, liksom de tre regionerna Region Sjælland, Region Hovedstaden och Region Skåne.