Forskning

Med ESS och MAX IV etableras de kommande åren, två av världens främsta anläggningar inom materialforskning i regionen. Forskningsresultat från de två anläggningarna förväntas leda till nya materiallösningar och bidra till att lösa globala utmaningar inom energi, klimat, hälsa, nutrition och produktion.

MAX IV stod klart 2016-06-21. ESS beräknas stå färdigbyggd år 2020. Det kommer, när båda anläggningar står klara , finns det plats för 5 000 anslutna forskare och 500 fast anställda medarbetare.

ESS och MAX IVtill nytta för utvecklingen av Greater Copenhagen

Greater Copenhagen arbetar för att utveckla möjligheterna som skapas omkring ESS och MAX IV.

De stödjande insatserna är:

  • Öka kännedomen och kunskapen om anläggningarna och deras potential. 
  • Arbeta för att upplösa gränshinder och därmed göra det enklare att förflytta sig över sundet.
  • På andra sätt möjliggöra så att relevanta aktörer inom forskningsområdet, myndigheter och näringslivet kan samarbeta på bästa sätt.

 

Näringspolitisk nytta med ESS och MAX IV:

  • Kommuner och näringslivet i Greater Copenhagen kommer märka en ökandeefterfråga på stödjande varor och tjänster.
  • Verksamheter i området som arbetar med utvecklingsfasen av produkter kommer, jämfört med andra företag i världen ha lättare tillgång till anläggningarna.
  • ESS och MAX IV kommer attraherar hög specialiserad arbetskraft och tillföra kunskap och ekonomi till hela regionen.

Kontakt

Har du frågor om ESS/MAX IV-initiativet under Greater Copenhagen är du välkommen att kontakta:

Eskil Mårtensson, projektledare, Region Skåne

Tel: + 46 40 675 31 31

E-post: eskil.martensson@skane.se