Gemensam livsmedelssatsning

Greater Copenhagens livsmedelssatsning är ett strategiskt samarbete för att stärka livsmedelsutvecklingen i Greater Copenhagen.

Region Själland leder projektet som i största möjliga omfattning ska utvecklas och genomförs av och med aktörer och företag från hela Greater Copenhagen.

Forskning och innovation
Projektet stöder tillväxt och främjar innovation inom livsmedelsbranschen genom en starkare koppling mellan forskning och verksamheter.  
Livsmedel och upplevelser
Projektet stöder kommersiella aktörers produktion av livsmedel genom hela värdekedjan, från primär produktion till marknad. 
Offentligt-privat samarbete som drivkraft.
Via pilotprojektet”Regionala råvaror i regionens kök” samlas kunskap om hur det offentliga kan fungera som marknad för livsmedelsutveckling. Syftet är kunskapsspridning och möjlig vidareutveckling av insatsen.

Hur kan kommuner och regioner dra nytta av den gemensamma satsningen?
Kommuner och regioner som har frågor och är intresserade av att delta i projekten är välkomna att kontakta Region Själland:

Winnie Larsen
Udviklingskonsulent
Region Själland
Tlf: +45 5092 5414
E-mail: wl@regionsjaelland.dk