Lighting Metropolis

Vi utvecklar ständigt ny banbrytande kunskap om belysning, dess påverkan på människor och de teknologiska möjligheterna för att skapa intelligenta lösningar. I takt med utvecklingen planeras och genomförs betydande investeringar i belysningsinfrastruktur – regionalt och i kommunerna.

Lighting Metropolis är ett första avgörande steg på väg mot att förverkliga en vision för Greater Copenhagen som världsledande Living Lab för intelligent urban lighting. Målet är att stärka den viktiga roll som belysning kan spela i att främja säkerhet, tillgänglighet, identitet, sundhet och utbildning för människor i städerna.

En ljusare region

Lighting Metropolis kommer att sätta Greater Copenhagen på kartan som ett centrum för samarbete mellan regioner, kommuner, privata verksamheter och vetenskapsinstitutioner för att utveckla och presentera intelligent urban lighting.  På så sätt blir Greater Copenhagen en destination för besökare som vill se de senaste och bästa lösningarna inom intelligent belysning och relaterad Smart City-teknologi, utförd i praktiken på gatorna, och i byggnader.

Innovation genom samarbete

Lighting Metropolis kommer att arbeta för att göra Greater Copenhagen till regionen där globala företag investerar i innovation, testning och presentation av framtidens lösningar i samarbete med städer, forskare och lokala företag. 

Greater Copenhagen är hem för viktiga forskningsmiljöer inom ljusdesign, fotonik och biologisk belysning. Dessa kompetenser är utspridda och inte tillräckligt samordnade. Genom att sammanföra regionens unika kompetenser i ett tätare samspel kommer den fulla potentialen av ny belysning och Smart City-teknologi maximeras till fördel för städer, medborgare och företag.

Ribban höjs

Lighting Metropolis arbetar mot att hitta nya lösningar på faktiska utmaningar som definieras av kommuner och regioner. En av Lighting Metropolis huvuduppgifter blir att samarbetspartnerna går samman för att höja ribban genom att aktivera sin kunskap och innovationskraft och brett involvera andra relevanta aktörer, inklusive entreprenörer och nystartade företag.

Genom att upprätta ett nätverk av Living labs kommer regioner och städer i hela Skåne och Själland (Greater Copenhagen) samarbeta med privata företag och forskare om att ställa stadsrum och byggnader till förfogande för utveckling, test och datainsamling.

Partners i Lighting Metropolis

  • Regioner: Region Hovedstaden, Region Skåne

  • Kommuner: Albertslund, København, Roskilde, Frederikssund, Kalundborg, Egedal, Malmö, Lund, Helsingborg

  • Universiteter: Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Lunds Universitet (IIIEE, Miljöpsykologi), Aalborg Universitet (AAU)

  • Organisationer: Invest in Skåne, Copenhagen Capacity, Gate 21, Innovation Skåne

  • Virksomheder: DONG Energy, Kraftringen, Zumtobel Group, TDC, Citelum, Philips, Cisco (associeret partner) 

 

Har du frågor om Lighting Metropolis, är du välkommen att kontakta:

 

Sif Enevold
Chefprojektleder
Tlf: +45 31 45 67 47
sif.enevold@albertslund.dk