Projekt

Starkare samarbete

När vi står enade har Greater Copenhagen stor potential att konkurrera internationellt. Vi vill stärka internationell fokus i regionen för att öka tillväxten. Detta sker bland annat genom ett samarbete mellan svenskt och danskt näringsliv som ska synliggöra alla regionens möjligheter och attrahera företag, investerare och talanger.

Genom ett flertal projekt vill vi marknadsföra Greater Copenhagen som internationell metropol, samt inrätta ett nära samarbete mellan offentliga och privata aktörer för att skapa bästa möjliga villkor för regionens näringsliv.

Följande projekt har inletts:

  • Branding av Greater Copenhagen presenterar metropolregionen som en enda samlad region med speciella styrkor.

  • Gemensamt mottagande av utländska delegationer där gästerna får skräddarsydda besök efter behov.  Gäller för gäster i Östdanmark och inom cleantech-området, men vi förväntar att hela regionen tar efter.

  • Investorportalen Greater Copenhagen Investments ger överblick över samtliga byggtomter och prospekt av en viss storlek i Greater Copenhagen.

  • Den internationella medborgarservicen International House förstärker regionens mottagande av utländsk arbetskraft.

  • En trafikstadga säkerställer att regionen fortsättningsvis kommer att vara Nordeuropas trafikcentrum.

  • Gemensam livsmedelssatsning med forskning och innovation, samt offentligt och privat samarbete som drivkraft.

  • Gemensamma turismprojekt som ska attrahera fler turister till Greater Copenhagen.

  • En gemensam satsning på ESS/MAX IV, som ska säkerställa att hela Greater Copenhagen utnyttjar de möjligheter som finns för att attrahera företag och talanger som de två anläggningarna i Lund ger möjlighet till. 

  • Initiativet Lighting Metropolis ska vara med för att säkerställa att Greater Copenhagen även framöver är ett globalt centrum för belysning och smart city-teknologier.