ESS och MAX IV

Med ESS och MAX IV etableras de kommande åren två av världens ledande forskningsanläggningar i regionen. Det förväntas att de nya materiallösningar som kommer att framkomma av resultaten från forskningen på de två anläggningarna kommer ha avgörande samhällsmässig betydelse för utmaningar vad gäller energi, klimat, sundhet, livsmedel och produktivitet. MAX IV öppnar 2016-06-21 medan ESS är klart 2020.

När båda anläggningar står klara förväntas det finnas plats 500 fast anställda och 5 000 anslutna forskare.

Planering av ESS och MAX IV

Greater Copenhagen arbetar för att skapa en infrastruktur omkring ESS och MAX IV, som understödjer möjligheterna för den beräknade ekonomiska vinsten på 3 miljarder om året. Insatserna behandlar bland annat:

  • Ökad medvetenhet om anläggningarna och deras potential 
  • Att vi arbetar för att göra det enklare att förflytta sig över sundet  
  • Att vi arbetar för att relevanta aktörer på både forskningsområdet, myndigheter och näringslivet samspelar.

På vilket sätt kan kommunerna använda ESS och MAX IV?

Kommunerna i Greater Copenhagen får glädje av ESS och MAX IV när deras företag blir leverantörer till de två anläggningarna. Likaså kommer det att vara en konkurrensfördel för företagen i området, eftersom de har lättare tillgång till anläggningarna och därmed kan få fördelar i förhållande till resten av världen i utvecklingsfasen av produkter, samt rekrytera personal som är utbildade i anslutning till de två anläggningarna.

Kommunerna kommer även att uppleva att anläggarna attraherar högt specialiserad arbetskraft och därmed tillför kunskap och ekonomi till hela regionen.

Kontakt

Om du har frågor om ESS/MAX IV-initiativet under Greater Copenhagen är du välkommen att kontakta:

Jacob Øster

Specialkonsulent

Region Hovedstaden

Tlf: +45 51 15 77 55

E-mail: jakob.oester@regionh.dk​​