Gemensam livsmedelssatsning

Gemensam livsmedelssatsning är ett strategiskt samarbete för utveckling av gemensamma initiativ som kan stärka livsmedelsutvecklingen i Greater Copenhagen-metropolen.

Så skapades den gemensamma livsmedelssatsningen

Region Sjælland är samordnare för att utveckla fokusområdena till faktiska projekt som i största möjliga omfattning utvecklas och genomförs med aktörer och företag från hela Greater Copenhagen-området.

Så genomförs den gemensamma livsmedelssatsningen med tre fokusområden

  1. Forskning och innovation

    Projektet stöder tillväxt och främjar innovation inom livsmedelsbranschen genom en starkare koppling mellan forskning och verksamheter.   Region Sjælland annonserar hösten 2015 efter ansökningar till ett EU Regionalfondsprojekt för innovationssamarbeten.


  2. Livsmedel och upplevelser Projektet stöder kommersiella potentialer i Greater Copenhagens produktion av kvalitetslivsmedel i värdekedjan från primär produktion till marknad.  Region Själland annonserar efter idéförslag under hösten 2015.


  3. Offentligt-privat samarbete som drivkraft.

    Via pilotprojektet ” Regionala råvaror i regionens kök” upparbetas kunskap om hur det offentliga kan fungera som marknad för livsmedelsutveckling. Syftet är kunskapsspridning för eventuell vidareutveckling av insatsen mot bakgrund av erfarenheterna.


 Kontakt

Kommuner och regioner som har frågor och är intresserade av att delta i de konkreta projekten är välkommna att kontakta Region Sjælland:

Amalie Hasling Mikkelsen

Udviklingskonsulent på fødevareområdet

Region Sjælland

Tlf: +45 24 94 38 43

E-mail: amami@regionsjaelland.dk