Greater Copenhagen-varumärket

Samtliga kommuner och regioner i Östdanmark och Skåne har beslutat att använda namnet Greater Copenhagen för att marknadsföra sig internationellt.

Det gemensamma varumärket ska ge kommuner och regioner större genomslagskraft när de kommunicerar internationellt. Det ska göra det smidigare att profilera metropolen så att flera investerare, företag, medarbetare och studenter väljer Greater Copenhagen före andra nordeuropeiska metropoler.

Alla kan använda varumärket

Allt marknadsföringsmaterial finns tillgängligt att användas av organisationer, universitet, företag och andra som önskar använda namnet eller logotypen i sin internationella kommunikation och marknadsföring. 

Så blev varumärket till 

Copenhagen Capacity ansvarar för att ta fram marknadsföringsmaterial och för att samarbeta med kommuner, universitet, utbildningsinstitutioner och näringsliv i syfte att förankra, utveckla och sprida det gemensamma varumärket

Huvudaktiviteter 2017:

  • Utveckling av marknadsföringsmaterial i samarbete med kommuner, organisationer, universitet och företag. 
  • Workshops och dialog med företag, organisationer, kommuner och universitet om hur varumärket ger värde. 
  • Samarbete med kommuner och organisationer i Skåne om förankring och spridning av varumärket. 
  • Överväganden om strategi för internationell marknadsföring av Greater Copenhagen.

Hur kan varumärket användas? 

Under 2016 och 2017 är det speciellt fokus på att ingå dialog med näringslivet om hur varumärket kan vara värdefullt för företag att använda - särskilt när det kommer till att locka internationella talanger.

Copenhagen Capacity och Business Region Skåne bjuder löpande kommuner, universitet och organisationer till dialog om hur varumärket kan användas till att locka internationella företag, investerare och talanger till regionen.

Marknadsmaterial fylls på löpande och finns tillgängligt i verktygslådan.

Business Region Skåne  står till förfogande för att ge råd till kommuner, organisationer, universitet, företag och andra intresserade om hur varumärket kan ge värde och hur det kan användas i internationell marknadsföring och kommunikation.

 

Brand Manager - Greater CopenhagenCopenhagen Capacity

Tlf: +45 61 19 94 75

E-mail: mfo@copcap.com

Kontakt Asbjørn Thorsteinsson

Asbjørn ThorsteinssonBranding Project ManagerCopenhagen Capacity

Tlf: +45 21 17 83 55

E-mail: ast@copcap.com