International House Copenhagen

International House inrättades 2013 som ett offentlig-privat samarbete med en vision om att göra det enklare för företag och universitet att attrahera, ta emot och hålla kvar internationella talanger.

Huset fungerar som en "one-point-entry", där internationella invånare både kan få hjälp med att lösa myndighetsärenden som personnummer, val av läkare, skattekort, m. m. och de kan även delta i det mycket populära "New in Denmark Events", som berör centrala förhållanden i deras nya liv, som t.ex. bostadssökning, bankförhållanden, kultur- och fritidsliv, arbetsplatskultur, m.m

Sedan starten har International House vuxit och ingått partnerskap med majoriteten av kommunerna i Region Hovedstaden och Region Sjælland när det gäller att lösa myndighetsärenden för internationella invånare som är bosatta i dessa kommuner. Besökssiffrorna visar på en massiv ökning från cirka 10 000 besök 2013 till 50 000 besök 2015.

Utöver att erbjuda konkreta tjänster fungerar huset och som en mötesplats för internationella invånare där de har möjlighet att utöka sina sociala och professionella nätverk. De har dessutom möjlighet att delta i husets frivilligkår och kan därmed förbättra sina fackliga kompetenser ytterligare.

Tjänster i International House

 • Myndighetstjänster: En väg in till myndigheternas Danmark:International Citizen Service, SKAT, Statsförvaltningen och kommunala tjänster
 • Internationella rekryteringstjänster
 • Språk och integrationstjänster
 • New in Denmark Events
 • Guide till kultur- och fritidslivet

Private services

 • Copenhagen Relocations
 • Spousecare
 • Work & Life Denmark
 • Kultur-Pilot
 • Copenhagen Post – Danish news in English

Partners i International House

 • Köpenhamns Universitet – International Staff Mobility
 • Köpenhamns kommun – Beskæftigelses og Integrationsforvaltningen (Sysselsättnings- och integrationsförvaltningen, Jobcenter Copenhagen International och Kultur- och Fritidsförvaltningen.
 • Beskæftigelses- og Integrationsministeriet (Sysselsättnings- och integrationsministeriet)– Work in Denmark
 • Copenhagen Relocations
 • Spousecare
 • Work & Life Denmark
 • Kultur-Pilot,
 • Copenhagen Post – Danish news in English

Läs mer

Läs mer om International House her: http://ihcph.kk.dk/