Investorportal

Investerarportalen Greater Copenhagen Investments är en portal som ger en samlad överblick över investeringsmöjligheter inom stadsutveckling och bygg- och anläggningsprojekt i hela Greater Copenhagen.

Portalen lanserades på MIPIM i mars 2015. Den har sedan utvecklats fortgående med nya områden och projekt. Sedan början av 2016 har även Skåneregionen tillkommit så nu finns områden och projekt från hela Greater Copenhagenregionen med i portalen.

Så funkar investerarportalen

Copenhagen Capacity har fått till uppgift att utveckla och driva portalen Greater Copenhagen Investments.

Huvudaktiviter under 2016

  • Vidareutveckling och marknadsföring av portalen.
  • Säkerställa fullständig täckning av Greater Copenhagen-området, så att det finns ett brett utbud av stadsutvecklingsområden och byggnads- och anläggningsprojekt presenterade på portalen, däribland inte minst den svenska delen av området.
  • Utveckling av nytt innehåll och nya funktioner till portalen.

Hur kan kommuner använda investerarportalen?

Processen mot att identifiera investeringsmöjligheter för internationella aktörer kan bidra till att skärpa de enskilda kommunernas fokus på hur de kan/vill placera sig i förhållande till andra kommuner, och vilka målgrupper som är mest intressanta för den.

Med hjälp av portalen får Copenhagen Capacity kunskap om de enskilda kommunernas områden och möjligheter och kan använda det i arbetet med att attrahera internationella investeringar. Därigenom blir de enskilda kommunernas områden och möjligheter en del av en samlad internationell och aktiv marknadsföring.

För att säkerställa att investerarportalen hela tiden uppdateras och kan presentera flest investeringsmöjligheter i Greater Copenhagen är det avgörande att alla kommuner på löpande basis upplyser Copenhagen Capacity om nya tomter, områden m.m.

Läs mera på: www.investcph.com 

Kontakt:

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

 

Jacob Saxild

Jacob Saxild
Development Manager
Copenhagen Capacity

Tlf: +45 33 26 87 68

E-mail: jsx@copcap.com