Trafikstadga Greater Copenhagen

En gemensam trafikstadga för parterna bakom Greater Copenhagen, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Skåne och samtliga 79 kommuner -  ska stärka parternas samordning av den överordnade infrastrukturen och stärka dialogen med intressenter på området, t.ex. nationella regeringar och myndigheter.

Bättre infrastruktur bidrar till att skapa tillväxt

En välfungerande trafikinfrastruktur med hög tillgänglighet och rörlighet för varor, tjänster och personer är en viktig förutsättning för att skapa en mer konkurrenskraftig metropolregion:

  • Internationell tillgänglighet i förhållande till resten av världen
  • Regionalt samspel mellan grannregionerna Jylland/Fyn, Sydsverige och Nordtyskland
  • Intern rörlighet i Greater Copenhagen

Den gemensamma trafikstadgan

Arbetsgruppen bestående av representanter från Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Skåne, kommunkontaktråd Sjælland, kommunkontaktråd Hovedstaden, Köpenhamns kommun, Malmö stad och Helsingborg stad har har utvecklat den gemensamma trafikstadgan som har offentliggjorts under 2016. I trafikstadgan har man enats om en rad gemensamma satsningar fram till 2030:

  • Att bidra till att dubbla flygtrafiken på Copenhagen Airport från 20 till 40 miljoner passagerare genom att stärka kollektivtrafiken till Kastrup, bland annat med höghastighetståg,
  • Att stärka kollektivtrafiken på motorvägarna kring Malmö, Lund, Helsingborg, där renodlade bussfiler kan vara ett alternativ.
  • Att foga en Öresundsmetro till Köpenhamns tunnelbanesystem, en metroförbindelse som kan byggas oavsett hur det går med HH-tunneln,
  • Att bygga en fast förbindelse för persontåg och biltrafik mellan Helsingborg och Helsingör.

Den gemensamma trafikstadgan finns tillgänglig på dansk og svensk