Mallar

PowerPoint-mall

PowerPoint-mallen kan användas för presentationer som rör Greater Copenhagen, till exempel. möten, konferenser och föreläsningar. Mallen finns i både 16:9 och 4:3 PowerPoint-format.

Greater Copenhagen-wordmallar

Dessa word-mallar har Greater Copenhagen som huvudavsändare, med möjligheten att lägga till den egna logotypen som medavsändare. Mallarna kan användas exempelvis till mötesprotokoll och annat material relaterad till Greater Copenhagen.

Part of Greater Copenhagen-wordmallar

Dessa word-mallar ger möjlighet att sätta in den egna logotypen som huvudavsändare och Greater Copenhagen som medavsändare. Mallarna kan användas exempelvis till mötesprotokoll och annat material relaterad till Greater Copenhagen.

Greater Copenhagen omslag

Här hittar du en omslags-mall för Greater Copenhagen som kan justeras för att passa den enskilda kommunen eller organisationen. Filen är förpackad som en ZIP-fil och innehåller arbetsfilen(i .indd, InDesign-format) med bilder, typsnitt, och ett exempel från Roskilde kommun.

Inspiration för affärsmöten om Greater Copenhagen

Detta är inspiration för hur ett affärsmöte för det lokala näringslivet med fokus på Greater Copenhagen kan sättas ihop. Mötet kan bidra till att förklara idéerna om samarbetet och de möjligheter som tillväxtsamarbetet ger lokala företag.

Greater Copenhagen-logotyp till visitkort

På baksidan av ditt visitkort har du möjlighet att lägga till Greater Copenhagen logotypen. Finns i 85x55mm i utskriftsvänligt PDF-format eller som en .indd-fil som kan redigeras i InDesign.

Greater Copenhagen - Europakarta

Greater Copenhagen markerat på Europakarta, både som bildfil(png) och vektorfil(eps).