Tillsammans skapar vi tillväxt och utveckling

Prenumerera på nyhetsbrevet

Greater Copenhagen är en samarbetsorganisation för tillväxt och utveckling i Nordens största metropolregion med 4,4 miljoner invånare i Sydsverige och Östdanmark.

Via pilotprojekt och allianser lägger vi fundamentet till framtidens tillväxt och välfärd. Greater Copenhagens ambition är, att vår region ska vara ett globalt center för hållbar tillväxt och grön innovation. Denna ambition uppfyller vi genom samarbete, som är nyckeln till utveckling och innovation för Greater Copenhagens 85 kommuner och 4 regioner. Vi samarbetar med varandra och skapar allianser med vetenskapliga institutioner, företag och myndigheter, regionalt och internationellt.


Det här är Greater Copenhagen:

  • I samarbete med regeringarna i Sverige och Danmark, EU och STRING bygger vi framtidens gröna metropolregion. >>>

  • Vi arbetar för en fullt integrerad arbetsmarknad över Öresund. >>>

  • Malmö och Köpenhamn ska kunna nås inom en timme med offentlig transport från alla delar av regionen. Det kan bara göras genom en rejäl förstärkning av den regionala infrastrukturen. >>>

  • Vi tar fram egna analyser och rapporter, som ger oss kunskap och insikter för arbetet att uppnå våra mål. >>>

TemaSenaste nyheterna

---


---

Greater Copenhagens styrelse

The Greater Copenhagen Committee är den politiska styrelse, som leder samarbetet mellan de 85 kommuner och 4 regioner i Greater Copenhagen. Kommiténs politiska fokus är att skapa hållbar tillväxt och sysselsättning genom näringslivsfrämjande och genom att motverka gränshinder, som är barriärer mot ekonomisk tillväxt och integration i regionen.

Greater Copenhagens styrelseordföranden

Sophie Hæstorp Andersen

Överborgmästare
Köbenhamn

'

'

linkedin_grey_icon

-

Ordförande i Greater Copenhagen

Carl Johan Sonesson

Regionstyrelsens ordförande
Region Skåne

'

Ordförande i Greater Copenhagen

Mikaela Waltersson

Regionstyrelsens ordförande
Region Halland

'

Vice ordförande i Greater Copenhagen

Heino Knudsen

Regionstyrelsens ordförande
Region Hovedstaden

'

'

linkedin_grey_icon

-

Vice ordförande i Greater Copenhagen

Greater Copenhagens kontakter