Tillsammans skapar vi tillväxt och utveckling

Prenumerera på nyhetsbrevet

Greater Copenhagen är en samarbetsorganisation för tillväxt och utveckling i Nordens största metropolregion med 4,4 miljoner invånare i Sydsverige och Östdanmark.

Via pilotprojekt och allianser lägger vi fundamentet till framtidens tillväxt och välfärd. Greater Copenhagens ambition är, att vår region ska vara ett globalt center för hållbar tillväxt och grön innovation.

Denna ambition uppfyller vi genom samarbete, som är nyckeln till utveckling och innovation för Greater Copenhagens 85 kommuner och 4 regioner. Vi samarbetar med varandra och skapar allianser med vetenskapliga institutioner, företag och myndigheter, regionalt och internationellt.

Greater Copenhagen fokuserar insatserna inom fem temaområden med avgörande betydelse för framtidens tillväxt och välfärd.

TemaSenaste nyheterna

---


---

Greater Copenhagens styrelse

The Greater Copenhagen Committee är den politiska styrelse, som leder samarbetet mellan de 85 kommuner och 4 regioner i Greater Copenhagen. Kommiténs politiska fokus är att skapa hållbar tillväxt och sysselsättning genom näringslivsfrämjande och genom att motverka gränshinder, som är barriärer mot ekonomisk tillväxt och integration i regionen.

Greater Copenhagens styrelseordföranden

Carl Johan Sonesson

Regionstyrelsens ordförande
Region Skåne

'

Ordförande i Greater Copenhagen

Mikaela Waltersson

Regionstyrelsens ordförande
Region Halland

'

Vice ordförande i Greater Copenhagen

Lars Gaardhøj

Regionstyrelsens ordförande
Region Hovedstaden

'

linkedin_grey_icon

-

Vice ordförande i Greater Copenhagen

Greater Copenhagens kontakter

Tue David Bak

Managing Director

'

Tlf: +45 23 30 25 35
E-mail: 
tdb@greatercph.com
in-1

Christian Hørdum Andersen

Communication Manager

-

Tlf: +45 28 22 25 50
E-mail: chh@greatercph.com
linkedin