Arbetsmarknad

Prenumerera på nyhetsbrevet

Bättre integration ger ökad tillväxt

 

En välintegrerad arbetsmarknad öppnar dörren till ny ekonomisk tillväxt i Greater Copenhagen. Beräkningar från 2019 visar, att en fullt integrerad arbetsmarknad över Öresund kan resultera i en årlig vinst på upp till 2,9 miljarder DKK för svensk och dansk ekonomi tillsammans. En sådan framgång i metropolregionens bruttonationalprodukt kommer samtidigt att öka den årliga skatteintäkten på upp till 1,3 miljarder DKK.

Det vill vi
Det finns med andra ord en bra anledning till att arbeta för en mer välintegrerad arbetsmarknad i Greater Copenhagen. Därför antog Greater Copenhagens styrelse i 2020 en gemensam arbetsmarknadscharter, som pekar på nio konkreta förbättringar av regionens arbetsmarknad. Förbättringar, som kan skapa en välintegrerad arbetsmarknad.

Så skapar vi det
Arbetsmarknadschartern kom till i tätt samarbete med arbetsmarknadens parter i Östdanmark och Sydsverige och identifierar de nio viktigaste begränsningarna för utvecklingen av arbetsmarknaden i Greater Copenhagen. Chartern ger samtidigt nio klara förslag på konkreta lösningar, som kan bidra till att realisera regionens tillväxtpotential.

De nio utpekade förbättringsområdena i arbetsmarknadschartern är:

  1. Bättre kunskap om utbudet av kompetenser i arbetsstyrkan
  2. Ökad koordinering av sysselsättningsinsatsen
  3. Ökad flexibilitet i Greater Copenhagen för högkvalificerade arbetstagare från tredje land (utom EU)
  4. Olika arbetsgivaravgifter i Danmark och Sverige, som hämmar mobiliteten
  5. Ekonomiska och tidsmässiga kostnader vid transport över Öresund
  6. Samarbete om kompetensutveckling och påbyggnadsutbildning
  7. Utbildningssystemets aktörer i Greater Copenhagens område bör i högre grad samarbeta om att tillmötesgå en framtida efterfråga av kompetenser
  8. Ömsesidigt erkännande av yrkesmässiga kvalifikationer i Danmark och Sverige
  9. Ökad informationsnivå för företag och arbetstagare och en gemensam e-legitimation.

Greater Copenhagen


Greater Copenhagen