Design

Manual för användning av Greater Copenhagen-logotyper, -färger, -material och uppsättning i både online- och offline-sammanhang.

Designmanual

Designmanual ger dig en översikt över användning av bland annat logotyp, färger, typografi. Du hittar också en manual till hur du använder Greater Copenhagen-logotypen i en hierarki med andra logotyper. Designmanualen innehåller även idéer till hur du kan använda Greater Copenhagen-materialet i kombination med din egen markandsföring.

Raleway-typsnitt

Till allt grafiskt Greater Copenhagen-material används typsnittet Raleway. I paketet hittar du de Raleway-variationer som rekommenderas, samt OpenType-licensen för användning av teckensnittet. Raleway-teckensnittet för online-användning kan hämtas från Google Fonts.