Digitalisering

Stark digital infrastruktur är en förutsättning

Utan en stark digital infrastruktur kan inget företag av idag vara konkurrenskraftigt. Coronakrisen har tydligt påvisat detta.

Det finns emellertid fortfarande stora områden i Sydsverige och Östdanmark, som inte har en tillräckligt god digital infrastruktur, och det kostar regionen dyrt, när internet-förbindelsen inte följer med i utvecklingen, visar Greater Copenhagens beräkningar (se WSP-rapport nedan).

Digitalisering är dock inte endast en fråga om infrastruktur. Digitala kompetenser spelar också en avgörande roll för medborgare, företag och offentliga organisationers möjligheter att delta aktivt i den digitala utvecklingen. Utbildning och forskning ska därför stärkas, och i den omfattning regionen inte själv kan täcka efterfrågan på IT-kompetenser, ska vi attrahera expertis och investeringar från utlandet.

Våra politiska ramar för Greater Copenhagens digitala framtid kallar vi Greater Copenhagen Gigabit. Med denna politiska charter definierar vi 6 klara prioriteringar i vår gemensamma digitala tillväxt- och utvecklingsinsats. Digitalcharter_linkbilled
Läs Greater Copenhagen Gigabit Charter (pdf)

Rapport: Stor samhällsvinst genom höghastighetsbredband

Samhällsekonomiskt kan Greater Copenhagen skörda stora vinster genom att säkra en modern digital infrastruktur, visar en rapport framtagen för Greater Copenhagen av WSP. Rapporten värderar bland annat, att den ekonomiska produktivitetsökningen vid utrullning av snabbt internet i hela regionen kommer att ha ett värde på minst 6 miljarder DKK om året.

Läs WSP-rapporten ”Samhällsekonomiska effekter av ett utbyggt höghastighetsbredband i Greater Copenhagen området” (pdf)

800GamingBusiness

Fotos: Gilles Lambert, Brett Sayles, Markus Spiske, Gui Vicente.