Erhvervsfyrtårnet Life Science – Sund Vikt


Initiativet bygger på tanken att tillväxt, skapande av arbetsplatser och lösningar av globala samhällsutmaningar hänger ihop. Därför har ett brett samarbete etablerats, med både privata och offentliga aktörer, där Greater Copenhagen ingår i huvudkonsortiet.

Greater Copenhagen


Greater Copenhagen

Utmaningen med ökande övervikt hos befolkningen är ett globalt fenomen och har därför en enorm marknadspotential. I Greater Copenhagen-regionen finns goda förutsättningar att utveckla lösningar på problemen.

Projektet fokuserar på de olika innovativa offentlig-privata samarbeten, som arbetar med utveckling och tester av lösningar inom övervikt. Tillväxt inom life science och välfärdsteknologi ska kopplas samman med bättre och ökad jämställdhet inom hälsa. På längre sikt ska innovativa lösningar skapas också inom andra områden, som kan gagna människor med andra kroniska sjukdomar, patienter inom psykiatrin, äldre m.m, utvecklas.

I Greater Copenhagen-regionen finns en rad initiativ hos forskningsinstitutioner, kommuner och regioner, där man arbetar aktivt med att förebygga och behandla övervikt, frågor som står på den nationella agendan både i Sverige och Danmark. Dessutom finns samarbeten med en rad företag, som har utvecklat produkter och lösningar, som kan bidra till kampen mot övervikt och hjälpa till att skapa sundare liv.

Greater Copenhagen kommer, som en del av huvudkonsortiet, arbeta för att stötta ett levande life science-ekosystem, där aktörer på Sjaelland och i Sydsverige kan samarbeta och dela med sig av kunskap till varandra och på så sätt bidra till att sprida resultat, som skapas av Erhvervsfyrtårn Life Science till en bredare krets.

Erhvervsfyrtårnet Life Science – Sund Vikt utgår från rekommendationer från Vækstteam Hovedstaden [pdf].

Greater


Greater

Fakta om projektet

c
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse stöder partnerskapet med 82,4 mio. kr. från REACT-EU. Danish Life Science Cluster är övergripande projektägare. Finansiering finns i första omgången fram till sommaren 2023.

Läs mer om Erhvervsfyrtårn Life Science

Huvudkonsortiet består av:
• Erhvervshus Hovedstaden
• Københavns Universitet
• Københavns Professionshøjskole
• Region Hovedstaden
• KKR
• Københavns Kommune
• Wonderful Copenhagen
• Copenhagen Capacity
• Greater Copenhagen
• PensionDanmark
• Novo Nordisk
• Danish Life Science Cluster