Grön omställning

Hållbar tillväxt genom grön omställning

 

Globala klimatförändringar inträffar med fortsatt ökad frekvens och styrka, och en omställning till hållbarhet inom alla delar av samhället är oumbärligt, om vi vill bevara vår nuvarande välfärdsnivå och samhällsordning.

Omställningen till hållbarhet inom ekonomi och konsumtion är en kolossal utmaning, som kräver ny kunskap, förändrat beteende och ny teknologi. Omställningen är besvärlig och kostsam. Men den ger också en möjlighet att utveckla framtidens teknologi och lösningar och basera en större del av Greater Copenhagens ekonomi på grön omställning.

Från Kalundborg i väst till Kristianstad i öst har Greater Copenhagen redan en stark position, när det gäller grön omställning. Denna position ska vi bygga vidare på. I november 2020 kommer Greater Copenhagen lansera en markant politisk strategi för grön omställning och hållbar tillväxt. En strategi, som ska ge ett markant lyft till företag och offentliga organisationer, som kan och vill satsa på gröna lösningar och grön teknologi.

Vi vill göra Greater Copenhagen till en av de absolut ledande metropolregionerna inom kunskap och innovation för en grön omställning. I samarbete med regeringarna i Danmark och Sverige, EU och STRING bygger vi framtidens gröna metropolregion.Läs debattinlägg i Sydsvenskan om ordförandeskapets ambitioner för grön tillväxt

Forside_PANUM_view_fra_atrium_ophavsret_og_kreditering_ved_Mir_www_mir_no_master

 

Hör Heino Knudsen berätta om Greater Copenhagens gröna charter:

Heino_Knudsen_ENGsub_29MB