Grön omställning

 

HubSpot Video

 

 

Nya gröna lösningar är avgörande för världens framtid

 

Klimatkrisen är den största gemensamma utmaning som det globala samfundet står inför. Klimatförändringarna ökar, temperaturerna stiger snabbare än någonsin tidigare och konsekvenserna av extrema väderhändelser som översvämningar, torka och orkaner har blivit en del av vardagen – både globalt och i Greater Copenhagen-regionen.


Omställningen till hållbarhet inom ekonomi och konsumtion är en kolossal utmaning, som kräver ny kunskap, förändrat beteende och ny teknologi. Omställningen är besvärlig och kostsam. Men den ger också en möjlighet att utveckla framtidens teknologi och lösningar och basera en större del av Greater Copenhagens ekonomi på grön omställning.

 

Från Kalundborg i väst till Kristianstad i öst har Greater Copenhagen redan en stark position, när det gäller grön omställning. Denna position ska vi bygga vidare på. I november 2020 har Greater Copenhagen lanserat en markant politisk strategi för grön omställning och hållbar tillväxt. En strategi, som ska ge ett markant lyft till företag och offentliga organisationer, som kan och vill satsa på gröna lösningar och grön teknologi.

 

Vi vill göra Greater Copenhagen till en av de absolut ledande metropolregionerna inom kunskap och innovation för en grön omställning. I samarbete med regeringarna i Danmark och Sverige, EU och STRING bygger vi framtidens gröna metropolregion.

Trafikcharter_linkbilled_se
Läs Greater Copenhagen Green charter