Infrastruktur

Mobilitet och tillgänglighet

Mobilitet och tillgänglighet - regionalt och internationellt – är avgörande för att arbetstagare kan söka jobb, och att företag kan få tag i de medarbetare de behöver, i hela metropolregionen. Därför är en modern och effektiv infrastruktur en avgörande förutsättning för, att Greater Copenhagen ska kunna skapa fundamentet för framtidens hållbara tillväxt och utveckling.

År 2017 utpekade EU-kommissionen Greater Copenhagen som föregångsmetropol för samarbete tvärs över gränser, och integrationen av arbetsmarknad och ekonomi har ju också vuxit kraftigt sedan 2000, då Öresundsbron stod färdig. EU-kommissionen påpekade dock samtidigt, att Greater Copenhagen kan nå ännu längre genom att bygga ut den kollektiva transporten över gränserna, eftersom en mer effektiv infrastruktur kommer att stärka Greater Copenhagen som en integrerad och funktionell metropol. Den analysen håller Greater Copenhagen med om.

Vår målsättning är, att Köpenhamn och Malmö ska kunna nås inom en timme med offentlig transport från alla delar av regionen. Det ska vara lika naturligt för en person bosatt i Halmstad att söka jobb i Hillerød, som det är att söka jobb i Helsingborg. Det kan endast ske genom en förstärkning av den regionala infrastrukturen tvärs över Öresund.

I den gemensamma trafikchartern sätter vi fokus på fasta Öresundsförbindelser över Öresund, mellan Helsingör och Helsingborg, och en Öresundsmetro mellan Köpenhamn och Malmö, samt ytterligare ett antal prioriteringar för den gemensamma dansk-svenska infrastrukturen. Var för sig är de avgörande för förverkligandet av en fullt integrerad metropolregion, som samtidigt är ett internationellt center för hållbar tillväxt och innovation.

Trafikchartern omfattar både regionala och gränsöverskridande infrastrukturprojekt, eftersom det inte bara är viktigt att stärka den gränsöverskridande mobiliteten, men också att främja tillgängligheten mellan land och stad.

Trafficcharter_linkbilled_se

Läs Greater Copenhagens trafikcharter (pdf)

Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen

Infrastruktur är inte bara vägar, broar och järnvägar, men också den trafik som rör sig på dem. Framtidens trafik ska vara hållbar, och därför arbetar Greater Copenhagen för att bygga ett sammanhängande och hållbart transportsystem i metropolregionen.

Detta görs genom projektet ”Et sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen”, som främjar mobilitet och tillgänglighet i Greater Copenhagen med hjälp av hållbara transportformer – och samtidigt stärker regionen som en knytpunkt i det transeuropeiska transportnätverket TEN-T.

Läs mer om projektet “Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen” 

Greater_Copenhagen_Tech_bg7

Fotos: Stewen Quigley, Nicolai Perjesi, Wonderful Copenhagen,  Region Skåne.