Infrastruktur

Prenumerera på nyhetsbrevet

Mobilitet och tillgänglighet

 

Mobilitet och tillgänglighet - regionalt och internationellt – är avgörande för att arbetstagare ska kunna söka jobb och för att företag ska kunna få tag på de medarbetare de behöver från hela metropolregionen. Därför är en modern och effektiv infrastruktur en avgörande förutsättning föratt Greater Copenhagen ska kunna skapa fundamentet för framtidens hållbara tillväxt och utveckling.

År 2017 pekade EU-kommissionen på Greater Copenhagen som föregångsmetropol för samarbete på tvärs över gränser. Arbetsmarknadsintegrationen och ekonomin har sedan 2000, när Öresundsbron stod klar,  också vuxit kraftigt. EU-kommissionen påpekade samtidigt att Greater Copenhagen kan nå ännu längre genom att bygga ut den kollektiva transporten över gränsernaeftersom en mer effektiv infrastruktur kan stärka Greater Copenhagen som en integrerad och funktionell metropol. Den analysen håller Greater Copenhagen med om.

Vår målsättning är att Köpenhamn och Malmö ska kunna nås inom en timme med offentlig transport från alla delar av regionen. Det ska vara lika naturligt för en person bosatt i Halmstad att söka jobb i Hillerød som det är att söka jobb i Helsingborg. Detta kan endast ske genom en förstärkning av den regionala infrastrukturen på tvärs av Öresund.

-


-

Projekt

Läs om tidigare och nuvarande projekt där vi är involverade.

-


-

Greater Copenhagen infrastruktur charter

 

Med infrastrukturschartern arbetar Greater Copenhagens 85 kommuner och 4 regioner i södra Sverige och östra Danmark med en gemensam vision för hur en välfungerande, robust och hållbar infrastruktur ska bidra till att öka mobiliteten, skapa hållbar tillväxt och välstånd samt bidra till den gröna omställningen. 

Infrastrukturschartern fokuserar på fasta förbindelser över Öresund, mellan Helsingør och Helsingborg, på en Öresundsmetro mellan Köpenhamn och Malmö samt ett antal ytterligare prioriteringar för den gemensamma dansk-svenska infrastrukturen. Alla är viktiga för att uppnå en fullt integrerad metropolregion som kan förverkliga sin potential som ett internationellt centrum för hållbar tillväxt och innovation. Chartern omfattar både regionala och gränsöverskridande infrastrukturprojekt, eftersom det är viktigt att inte bara stärka den gränsöverskridande rörligheten utan också att främja tillgängligheten mellan land och stad. 

LÄS MER HÄR >> 

traffic-charter-linkimage-dk