Infrastruktur

Tilmeld dig nyhedsbrev

Mobilitet och tillgänglighet

 

Mobilitet och tillgänglighet - regionalt och internationellt – är avgörande för att arbetstagare ska kunna söka jobb och för att företag ska kunna få tag på de medarbetare de behöver från hela metropolregionen. Därför är en modern och effektiv infrastruktur en avgörande förutsättning föratt Greater Copenhagen ska kunna skapa fundamentet för framtidens hållbara tillväxt och utveckling.

År 2017 pekade EU-kommissionen på Greater Copenhagen som föregångsmetropol för samarbete på tvärs över gränser. Arbetsmarknadsintegrationen och ekonomin har sedan 2000, när Öresundsbron stod klar,  också vuxit kraftigt. EU-kommissionen påpekade samtidigt att Greater Copenhagen kan nå ännu längre genom att bygga ut den kollektiva transporten över gränsernaeftersom en mer effektiv infrastruktur kan stärka Greater Copenhagen som en integrerad och funktionell metropol. Den analysen håller Greater Copenhagen med om.

Vår målsättning är att Köpenhamn och Malmö ska kunna nås inom en timme med offentlig transport från alla delar av regionen. Det ska vara lika naturligt för en person bosatt i Halmstad att söka jobb i Hillerød som det är att söka jobb i Helsingborg. Detta kan endast ske genom en förstärkning av den regionala infrastrukturen på tvärs av Öresund.

I det gemensamma trafikchartret sätter vi fokus på fasta Öresundsförbindelser mellan Helsingöroch Helsingborg, en Öresundsmetro mellan Köpenhamn och Malmö samt ytterligare ett antal prioriteringar för den gemensamma dansk-svenska infrastrukturen. Var för sig är de avgörande för förverkligandet av en fullt integrerad metropolregion som samtidigt är ett internationellt center för hållbar tillväxt och innovation.

Trafikchartret omfattar både regionala och gränsöverskridande infrastrukturprojekt eftersom det inte bara är viktigt att stärka den gränsöverskridande mobiliteten men också att främja tillgängligheten mellan land och stad.

-


-

Projekt

Läs om tidigare och nuvarande projekt där vi är involverade.

-


-

Greater Copenhagen infrastruktur charter

 

I denna överenskommelse tecknas en gemensam vision för hur en välfungerande, stabil och hållbar infrastruktur kan bidra till att stärka rörligheten och skapa hållbar ekonomisk tillväxt och bidra till grön omställning. Trafikchartern ska utgöra underlag för dialog med statliga myndigheter på båda sidor av Öresund.

LÄS MER HÄR >> 

traffic-charter-linkimage-dk