Digitala kampanjer marknadsför Greater Copenhagen internationellt

DIGITALA MARKNADSFÖRINGSKAMPANJER KAN LOCKA INTERNATIONELLA TALANGER OCH INVESTERINGAR TILL FÖRETAG OCH ORGANISATIONER VERKSAMMA I GREATER COPENHAGEN.
Allt fler företag har idag behov av en stark internationell profil för export av varor och tjänster eller för att rekrytera talanger internationellt.

Företag och organisationer har nu möjlighet att delta i målgruppsanpassade kampanjer som marknadsför Greater Copenhagens globalt. Att finnas med i ett internationellt sammanhang kan bidra till att öka omsättning och attrahera högutbildade specialister samt investeringar till regionen.

Så här fungerar kampanjerna

En samlad bransch har bättre möjligheter att skapa internationell uppmärksamhet än företag och organisationer som marknadsför sig på egen hand.

Med hjälp av sociala medier och branschspecifika webbplatser når kampanjerna valda målgrupper. Utöver internationell marknadsföring av företag och organisationer möjliggör kampanjerna också kontakt med internationella talanger, investerare och/eller samarbetspartners.

Tillsammans kan vi skapa en av Europas ledande affärsmetropoler

Med 4,3 miljoner invånare konkurrerar Greater Copenhagen väl med andra europeiska tillväxtcentrum så som Stockholm, Hamburg, Berlin och Amsterdam.


Greater Copenhagen är starkt varumärke för internationell marknadsföring. Greater Copenhagen erbjuder också verktyg och andra initiativ för att hjälpa företag öka sin tillväxt, export, attraktivitet och internationell marknadsföring.

Tillsammans har vi förutsättningarna för att skapa en av Europas mest attraktiva affärsmetropoler.  Ju fler av Greater Copenhagens företag som medverkar desto större blir vår genomslagskraft, både tillsammans och separat.


Skandinavisk Transport Center Køge om att delta i en internationell marknadsföringskampanj