Handlingsplan för Greater Copenhagen & Skåne Committee 2018-2019

Handlingsplanen är vår gemensamma ståndpunkt och anger riktningen för de kommande två årens arbete. Vi vill med handlingsplanen säkerställa att arbetet i kommitteen är fokuserat på att skapa tillväxt och arbetstillfällen i Skåne, Halland, Köpenhamn och Själland, och att våra insatser och projekt drar i samma riktning.

Handlingsplanen är uppdelad i tre avsnitt:

  1. Visionen och de strategiska målsättningarna för Greater Copenhagen Committee
  2. Hur vi arbetar med gemensamma projket och insatser
  3. Beskrivning av projekt och insatser

Ladda ner handlingsplan 2018-2019

Ladda ner handlingsplan 2017