Organisation

Greater Copenhagen-samarbetet är förankrat i The Greater Copenhagen Committee. The Greater Copenhagen Committee är en medlemsorganisation för samtliga 46 östdanska och 39 svenska kommuner, samt Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Skåne och Region Halland.

Samarbetet är organiserat med en politisk ledning, en administrativ ledningsgrupp och en samordningsgrupp. Alla tre består av representanter från Sjælland, Hovedstaden, Halland och Skåne från både kommunal och regional nivå. Till kommittén hör dessutom ett mindre gemensamt administrativt sekretariat.

Styrelsen startar löpande projekt som ska bidra till att nå visionen om att Greater Copenhagen blir ett internationellt centrum för investeringar och vetenskap. Den har utsett samordnare till att genomföra projekten och det är deras uppgift att säkerställa att projekten genomförs i linje med styrelsens politiska målsättningar. Samordnarna kan vara både kommuner, regioner och professionella näringslivsaktörer.  Läs mer om projekten här.