Politiskt toppmöte om Greater Copenhagen

Ledande politiker och tjänstemän från hela Greater Copenhagen samlas årligen till ett politiskt toppmöte med olika tema tillsammans med Greater Copenhagen Committee.

Deltagarna är regionråd, borgmästare, direktörer, tjänstemän och representanter från Greater Copenhagens näringslivsorganisationer. Dagen innehåller debatter och inspirationsförelsäningar från medlemar ur Greater Copenhagen samarbetet och externa aktörer.

Nästa politiska toppmöte äger rum den 15 november 2019 i Köpenhamn.