Stadgar

Stadgarna antogs på The Greater Copenhagen Committee's styrelsemöte den 4 marts 2019. 

Ladda ner stadgar