Greater Copenhagen Committee

The Greater Copenhagen Committee är det formella namnet på det politiska samarbetet mellan samtliga 85 kommuner och 4 regioner i Greater Copenhagen. Kommitteens politiska fokus är att arbeta för en integrerad och hållbar region, inklusive en sammanhängande arbetsmarknad och arbeta för att påverka de lagstiftningar och gränshinder som anses vara hinder för tillväxt.