Life Science

En viktig källa till hälsa och välstånd

 

Life Science är en industriell och forskningsmässig styrkeposition i Greater Copenhagen och en viktig källa till välstånd och sysselsättning nu och i framtiden. Fortsatt utveckling av regionens life science-sektor är därför en central byggsten i Greater Copenhagens insats för att bevara och stärka metropolregionens välstånd och konkurrenskraft framöver.

Pressen från klimatförändringar och globala kriser som coronapandemin år 2020 visar, att motståndskraft i ekonomi och sjukvårdsystem är en förutsättning för folkhälsa och stabil välfärd. En ledande position inom life science bidrar till att stärka både ekonomi och sjukvård.

Medlemsorganisationerna i Greater Copenhagen driver sjukvårdsystem i världsklass, och regionen har därför en stabil plattform av privata företag, som är ledande inom sina fält, och offentliga institutioner, som levererar sjukvårdstjänster av mycket hög kvalitet.

Genom pilotprojekt, allianser och attraktion av expertis och investeringar arbetar Greater Copenhagen för att utveckla och underbygga regionens näringslivs- och forskningsmässiga styrkeposition inom life science.Projekt: Utveckling av forskning i kroppens mikroorganismer

Med delfinansiering från Greater Copenhagen driver Medicon Valley Alliance, Invest in Skåne och Copenhagen Capacity ett utvecklingsprojekt om mikrobiomer, som ska stärka regionens forskning om kroppens mikroorganismer.

Mikrobiomer är ett av de mest lovande nyare forskningsområden inom life science, som potentiellt kan revolutionera behandlingen av en lång rad vanliga sjukdomar, som läkarvetenskapen länge har letat efter en effektiv behandling mot, häribland vissa cancertyper, diabetes och gikt.

Regionens life science-forskning om mikrobiomer är av europeisk toppklass. Denna styrkeposition ska den nya insatsen med en budget på 18 miljoner DKK vidareutveckla, genom att attrahera internationella life science-företag med forskningsaktiviteter om mikrobiomer samt utländska talanger till forskaranställningar på universitet, universitetssjukhus och privata företag i Greater Copenhagen. Projektet stöds med 9 miljoner DKK från EU:s Interregprogram.


Läs mer om mikrobiom-projektet 

DTU_Hero_Image

Fotos: Ty Strange, Wonderful Copenhagen.