Life Science

Prenumerera på nyhetsbrevet

En viktig källa till hälsa och välstånd

 

Life Science är en industriell och forskningsmässig styrkeposition i Greater Copenhagen och en viktig källa till välstånd och sysselsättning nu och i framtiden. Fortsatt utveckling av regionens life science-sektor är därför en central byggsten i Greater Copenhagens insats för att bevara och stärka metropolregionens välstånd och konkurrenskraft framöver.

Pressen från klimatförändringar och globala kriser som coronapandemin år 2020 visar, att motståndskraft i ekonomi och sjukvårdsystem är en förutsättning för folkhälsa och stabil välfärd. En ledande position inom life science bidrar till att stärka både ekonomi och sjukvård.

Medlemsorganisationerna i Greater Copenhagen driver sjukvårdsystem i världsklass, och regionen har därför en stabil plattform av privata företag, som är ledande inom sina fält, och offentliga institutioner, som levererar sjukvårdstjänster av mycket hög kvalitet.

Genom pilotprojekt, allianser och attraktion av expertis och investeringar arbetar Greater Copenhagen för att utveckla och underbygga regionens näringslivs- och forskningsmässiga styrkeposition inom life science.

Greater Copenhagen


Greater Copenhagen

Projekt

Genom pilotprojekt, allianser och genom att locka till sig expertis och investeringar arbetar Greater Copenhagen för att utveckla och stärka regionens affärs- och forskningsstyrkor inom biovetenskap.

Genom pilotprojekt, allianser och genom att locka till sig expertis och investeringar arbetar Greater Copenhagen för att utveckla och stärka regionens affärs- och forskningsstyrkor inom biovetenskap.