Material

Här hittar du färdiga material som kan användas i marknadsföring som en del av Greater Copenhagen.

VIDEO "Greater Copenhagen - A way of life"

Här kan du ladda ned filmen "Greater Copenhagen - A way of life". Videon finns också fritt tillgänglig på YouTube, varifrån det är möjligt att visa den på hemsidor eller i PPT-shows.

POWERPOINT PRÆSENTATION Science and Research in Greater Copenhagen

PowerPoint som innehåller Greater Copenhagen regionens styrkor inom forskning och utveckling, bl.a. med en karta över universitet, science parks och innovation incubators i regionen.

BROSCHYR Engelsk Greater Copenhagen broschyr

Engelsk broschyr med fokus på företag och det goda livet i Greater Copenhagen. Broschyren har Copenhagen Capacity som avsändare och innehåller kärnberättelse, styrkepositioner, rankingar, unika sellings points, cases och översikt över relevanta organisationer.

BROSCHYR Kinesisk Greater Copenhagen broschyr

Engelsk broschyr med fokus på företag och det goda livet i Greater Copenhagen. Broschyren har Copenhagen Capacity som avsändare och innehåller kärnberättelse, styrkepositioner, rankingar, unika sellings points, cases och översikt över relevanta organisationer.

PRESENTATION Why it's great doing business in Greater Copenhagen

PowerPoint (eng) som berättar varför företag eller verksamheter verksamma i Greater Copenhagen har mer att erbjuda. Presentationen riktar sig till dig som vill öka ditt företag eller verksamhets Unique Selling Proposition (USP) genom att vara en del av en metropolregion och ett större sammanhang. Bilderna är fria att använda som en hel presentation eller mixa och matcha efter individuellt behov.

ROLL-UP'S Greater Copenhagen Roll-up's

"Where people and businesses can unleash their potential".