Nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Uppmärksammad analys visar Köpenhamns flygplats stora betydelse för regionen


Köpenhamns flygplats genererar 136 miljarder SEK och 23.000 jobb åt Greater Copenhagen-regionen, visar en ny uppmärksammad analys från Greater Copenhagen.

Fly og Handling 43

Greater Copenhagen presenterade nyligen sin analys ”Köpenhamns flygplats – motor för tillväxt i Greater Copenhagen”, som visar den samhällsekonomiska vinst och antal jobb flygplatsen genererar i regionen. För första gången redovisas siffror på regional nivå. Analysen visar också att Köpenhamns flygplats väsentligt har minskat sina CO2-utsläpp, men andra flygplatser minskar i snabbare takt.

Den största samhällsekonomiska effekten uppstår i Region Hovedstaden, där vinsten är 104,6 miljarder SEK och skapade arbetstillfällen 17.900. För Region Sjælland är vinsten 14,9 miljarder SEK och arbetstillfällena 2.500. 14,4 miljarder SEK och 2.600 arbetstillfällen är siffrorna för Skåne och 1,8 miljarder SEK för Halland.

  • I Köpenhamn och Greater Copenhagen lever vi av öppenhet och samarbete med resten av världen. Köpenhamns flygplats är en avgörande del av detta. Analysen visar, att Köpenhamns flygplats spelar en central roll som generator för investeringar och arbetsplatser i Greater Copenhagen-regionen. Det är vårt mål, att Köpenhamns flygplats ska bli den ledande, gröna internationella huben i Nordeuropa. Det kräver, att flygplatsen ligger i täten för den gröna omställningen och är ännu mer ambitiös än sina nordeuropeiska konkurrenter, säger Sophie Hæstorp Andersen, borgmästare i Köpenhamns kommun och ordförande i Greater Copenhagen.

  • Det överraskade mig hur stor den samhällsekonomiska vinsten är, säger Tue David Bak, Managing Director för Greater Copenhagen och ansvarig för analysen.

Analysen, som uppmärksammats i svenska och danska medier liksom sociala medier, ger viktiga kunskaper för Greater Copenhagens arbete, menar Tue David Bak.

  • Vi arbetar med tillväxt och integration i regionen och flygplatsen har en absolut nyckelroll. Vi har förstås vetat att den genererar stora värden, men hur stora visste vi inte. Nu har vi satt siffror på det, säger Tue David Bak.


Positivt med siffror för Sydsverige

Köpenhamns flygplats har bidragit med statistik till analysen. VD Thomas Woldbye är glad att analysen så tydligt visar flygplatsens betydelse för både Danmark och Sverige. De svenska passagerarna är viktiga för att upprätthålla flygplatsens roll som skandinavisk hub, säger han:

  • Vi ska ha ett starkt samarbete över sundet för att stärka flygplatsen som en effektiv och hållbar knutpunkt, som säkrar internationell tillgänglighet för hela Greater Copenhagen.

Det är positivt att få siffror för flygplatsens betydelse för Sydsverige, menar även Carl Johan Sonesson, ordförande i Region Skåne och vice ordförande i Greater Copenhagen. Vinsten för Sydsverige kommer hela Sverige tillgodo, säger han:

  • Det blir tydligt hur mycket alla har att vinna på satsningar i Greater Copenhagen-regionen, för att ännu bättre kunna utnyttja den stora fördel vi har av närheten till en internationell flygplats. Nu behövs investeringar i infrastruktur, arbetsmarknad och grön omställning i regionen, det vinner hela Sverige på.

Via länken nedan kan du läsa hela analysen och se fler kommentarer, bland annat från Karsten Lauritzen, direktör för Dansk Industri Transport och Peter Lanng Nielsen, ordförande för Dansk Industri Hovedstaden.

Läs "Köpenhamns flygplats - motor för tillväxt i Greater Copenhagen" här >>