Färre gränshinder kan innebära miljarder till Greater Copenhagen

Miljarder i ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning väntar Greater Copenhagen, om Danmark och Sverige kan undanröja gränshinder enligt en ny rapport.

Det finns stora möjligheter att säkra ekonomisk framgång, stärka tillväxten och öka sysselsättningen genom att lösa gränshinder i Greater Copenhagen, visar en ny rapport som konsultfirman Damvad Analytics har utarbetat för Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Damvad-rapporten ”Samhällsekonomisk analys av gränshinder” pekar på en rad områden där gränshinder bland annat genom lagstiftning gör livet svårt för arbetstagare och verksamheter och hämmar den ekonomiska aktiviteten i Greater Copenhagen. Gränshindren kan emellertid vändas till ekonomiska vinster om hindren röjs ur vägen. 

”Rapporten visar vikten av att arbeta målriktat för en bättre integration av arbetsmarknaden och ekonomin i Greater Copenhagen,” säger Henrik Fritzon (S), ordförande för Greater Copenhagen & Skåne Committee.

”En välfungerande arbetsmarknad är nyckeln till ekonomisk tillväxt och välstånd i vår region. Därför uppmanar vi våra regeringar att intensifiera arbetet med att lösa de hinder som skillnader i lagar och regler skapar,” säger Henrik Fritzon.

Greater Copenhagen & Skåne Committee kommer att presentera en handlingsplan i december för hur organisationen ska arbeta vidare med att påverka regeringarna att lösa gränshindren som analyseras i rapporten.

Bland de gränshinder som undersöks i Damvad-rapporten finns:

• Svårigheter att validera utbildning och kompetens hämmar arbetstagares rörlighet i Greater Copenhagen. Damvad Analytics uppskattar, att nästan 25 000 personer låses fast vid den nationella arbetsmarknaden på grund av dessa hinder.

• Skillnader mellan svenska och danska yrkesutbildningar leder varje år till kostnader mellan 64 miljoner SEK och 5,4 miljarder SEK på grund av att danska praktikelever inte kan söka praktik i Sverige. Ca. 1 300 praktikelever i Danmark kan inte söka praktikplats i Skåne.

• Ett glapp i anslutningen till en a-kassa när man byter jobb från Danmark till Sverige kan innebära att man går miste om arbetslöshetsersättning. Detta kan minska den svenska arbetskraftens vilja att röra sig över Öresund. Dessa regler kan innebära att fler än 11 500 skåningar avstår från att ta ett jobb på andra sidan sundet.

• De rådande gränskontrollerna har en markant negativ påverkan på förutsättningarna att pendla över sundet. De längre restiderna medför ökad stress hos resenärerna och minskad vilja att gränspendla. Den studie som tar hänsyn till flest aspekter av ID- och gränskontrollerna beskriver en årlig samhällsekonomisk förlust på 1,5 miljarder SEK.

• Danska fritidshusägare i Sverige har inte haft möjlighet att teckna en rad abonnemang såsom tv, mobil- och internetbredband för att de inte har ett svenskt personnummer. Detta skulle kunna lösas med ett så kallat samordningsnummer vilket Damvad Analytics beräknar skulle kunna leda till att privatkonsumtionen av internet- och mobiltjänster i Sverige skulle öka med ca 54 miljoner SEK årligen.

• Medborgare från länder utanför EU har normalt enbart tillgång till arbete i det land de har uppehållsrätt i. Detta utelämnar en värdefull grupp av arbetstagare från Greater Copenhagens regionala arbetsmarknad. Omkring 1 000 tredjelandsmedborgare och medföljande hindras från att pendla från Skåne till Danmark med samhällsekonomiska kostnader på cirka 560 miljoner DKK. 

Läs hela rapporten fra Damvad Analytics