Nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Press & Communication Manager till Greater Copenhagen


Är du en skarp kommunikatör – både internt och externt? Tror du på att skarp och vågad kommunikation kan driva komplexa politiska dagordningar framåt? Drivs du av en entreprenörsanda och vill ansvara för att bygga upp en dansk-svensk påverkansorganisation? Tycker du att det låter intressant och professionellt utvecklande att arbeta i gränslandet mellan politisk och ekonomisk utveckling med partners i Sverige och Danmark? Om du svarar ja på frågorna ovan tycker vi att du ska söka vår tjänst som Press & Communication Manager på Greater Copenhagen.
Ambitionen med Greater Copenhagen
Greater Copenhagen ska vara Nordeuropas tillväxtmetropol och en ledande global knutpunkt för innovation. Genom att gå samman i den gemensamma organisationen Greater Copenhagen arbetar 85 kommuner och 4 regioner från södra Sverige och östra Danmark tillsammans för att se till att regionen blir mer ekonomiskt integrerad, att ramverket för innovation och utveckling av företag är bland de bästa i världen och att infrastrukturen är grön och effektiv.
 
Om tjänsten
För att Greater Copenhagen ska nå sina politiska mål krävs en smidig och agil organisation, en fackmässigt riktig grund samt en vass, professionell och modig press-och kommunikationsinsats. Under de senaste åren har Greater Copenhagen, med ett starkt bidrag från press och kommunikation, drivit en rad viktiga politiska dagordningar till exempel kring en ny fast förbindelse över Öresund, hinder för arbetsmarknadsintegration och problem med gränsstängningar mellan Danmark och Sverige. I framtiden vill vi driva ännu fler politiska dagordningar.
 
Riktmärken för press- och kommunikationsarbetet
Vår Press and Communication Manager får till uppgift att arbeta för att:
 • Greater Copenhagen driver fler nationella politiska dagordningar
 • Fler nationella intressenter följer, lyssnar på och inspireras av budskapen från Greater Copenhagen
 • Greater Copenhagens nätverk av journalister och redaktörer inom traditionella och nya medier utökas avsevärt i Danmark och Sverige
 • Genomslaget av det politiska kapital som medlemmar i Greater Copenhagen lägger in i organisationen stärks
 
Dina uppgifter
 • Utveckla och implementera den strategiska kommunikationen för Greater Copenhagen i relation till nationella och regionala intressenter i Danmark och Sverige
 • Upprätthålla och utveckla relationer med journalister och redaktörer i danska och svenska medier
 • Definiera och driva Greater Copenhagens pressstrategi, samt skriva pressmeddelanden, notiser till sociala medier och debattinlägg
 • Bygga starkare nätverk med kommunikations-och pressavdelningar hos Greater Copenhagen-medlemmarna för att säkerställa agilt pressarbete
 • Planera och säkerställa optimal exponering av Greater Copenhagens politiska ledning vid agendasättande konferenser som Folkemødet, Almedalsveckan, paneldebatter och liknande i Danmark, Sverige och internationellt (t.ex. Bryssel, EU-forum, WEF eller liknande)
 • Gör pitches till medier för att få dem att täcka nyheter om Greater Copenhagen
 • Hantera planering och samordning med medlemsorganisationer
 • Leda en student och en praktikant som stödjer arbetet med press och kommunikation
 • Bidra till den övergripande policyutvecklingen i Greater Copenhagen
 
Vi förväntar oss att du:
 • Är proaktiv till din natur och får energi av att arbeta med andra, inklusive människor utanför den egna organisationen
 • Har erfarenhet av lobbyverksamhet och opinionsbildning för politiska beslutsfattare, myndighetspersoner och intresseorganisationer
 • Är bra på att skriva kort och koncist på danska eller svenska (och gärna på engelska) samt tycker det är roligt att förmedla komplexa frågeställningar
 • Har känsla för att bygga allianser, partnerskap och projekt mellan våra 89 medlemsorganisationer, företag och nationella myndigheter i Danmark och Sverige
 • Har modet att arbeta i en politiskt styrd organisation där fokus och agendor snabbt kan förändras
 • Har kunskap om (eller kan snabbt skaffa dig kunskap om) ekonomisk utveckling, tillväxtpolitik, infrastruktur och regional utveckling
 • Motiveras av idén att bidra till utvecklingen av Greater Copenhagen och vårt internationella team på åtta personer
 • Har modet att definiera befattningens press- och kommunikationsverksamhet inom de övergripande ramar som ledningen sätter
 • Har en kommunikationsutbildning eller motsvarande behörighet på masternivå
 
Din nya vardag
Du kommer att ingå i ett dansk-svenskt team på åtta personer i vårt sekretariat på Nørregade i centrala Köpenhamn. Utöver en press- och kommunikationschef finns det en student (20 timmar) och en praktikant (20 timmar) dedikerade till press- och kommunikationsarbetet.
 
Greater Copenhagen delar kontorslokaler med ett antal andra organisationer, bl.a Øre-sunddirekt, Copenhagen Capacity och Wonderful Copenhagen. Du kommer därför vara en del av en spännande och mångsidig internationell arbetsplats med engagerade kollegor och samarbetspartners, politiskt momentum, och höga ambitioner.
I tjänsten ingår det resor (ca. 15% av arbetstiden) inom Greater Copenhagen-geografin samt enskilda resor till exempelvis Stockholm. Det kommer även finnas möjlighet att arbeta hemifrån en dag i veckan.
Anställningen är en heltidstjänst. Lönenivån ligger på konsult eller chefsnivå, allt efter kvalifikationer och erfarenhet. Förväntat tillträde 1 juni 2022.
 
Sök anställningen
Känner du igen dig själv i beskrivningen ovan? Skicka ett personligt brev och CV på danska eller svenska till job@greatercph.com. Skriv ”Press & Communications Manager” i ämnesraden. Din ansökan ska vara oss till handa senast 27 april 2022. Vi genomför intervjuer löpande och kommer använda tester som en del av anställningsprocessen.
 
Har du frågor om anställningen eller Greater Copenhagen är du välkommen att kontakta Managing Director Tue David Bak på +45 2330 2535 eller tdb@greatercph.com.
 
Du kan läsa mer om Greater Copenhagen på www.greatercph.se.
 
teamplayers