Nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Greater Copenhagen sätter ett starkt politiskt avtryck

Året 2021 går mot sitt slut och därför är det tid att stanna upp, reflektera och titta tillbaka på året som gick. Därför er ger vi mikrofonen till Managing Director, Tue David Bak, som blickar tillbaka på året som gått och titta framåt mot ännu ett år med mer samarbete mellan danska och svenska aktörer i Greater Copenhagen.

”Jag vill inleda med att säga tack. Tack till alla er som varit med och gett Greater Copenhagen mer luft under vingarna. För det är precis vad jag upplevt under 2021. En Greater Copenhagen metropolregion som på allvar håller på att få luft under vingarna.

Detta kan hänvisas till en stark och kontinuerlig politisk insats från Region Skåne och deras ordförandeskap under hela året.

Detta kan hänvisas till ett engagerat ordförandeskap och en engagerad styrelse som sätter riktning och skapar vägen framåt för våra ambitioner, som att skapa ett globalt center för tillväxt, hållbara lösningar och innovation i Greater Copenhagen. Tack för det.

Detta kan också hänvisas till att vi i Greater Copenhagen har så många engagerade medlemmar och partners. De driver insatser och initiativ som ska få oss alla att stå starkare tillsammans. Tack också till er för ert stora engagemang.

Och till slut ska jag rikta ett stort tack till mina duktiga kollegor på Greater Copenhagens sekretariat. De arbetar dagligen med att driva utvecklingen, säkra synligheten och dela kunskap på tvärs av vår stora samarbetsorganisation. Tack till er också!

 

Nu ska jag berätta för er varför jag menar att ett tack är helt på sin plats. Under 2021 är jag särskilt stolt över att vi i gemenskap inom Greater Copenhagen har sett till att:

  1. Den integrerade arbetsmarknaden på tvärs av Öresund återigen har blivit ett centralt politiskt tema. Tillsammans med Folketingets och Riksdagens arbetsmarknadsordförande och de två regeringarna har vi sjösatt konkret matchning av arbetskraft samt en revision av de problem med skatt och pension som förhindrar en smidig gemensam arbetsmarknad.
  2. Vi har skakat hand med den danska och svenska regeringen på att vi ska omstarta det dansk-svenska samarbetet nu. Därför har det i gemenskap etablerats en Greater Copenhagen Task Force som ska träffas på ministernivå varje halvår med ett enda syfte – säkra framsteg i vårt ekonomiska samarbete över Öresund.
  3. Det har avsatts pengar till stora infrastrukturinvesteringar som fanns med på Greater Copenhagens önskelista. Det rör sig bl.a. om en motorväg till Kalundborg och utbyggnad av järnvägen och motorvägen vid Köpenhamns flygplats och Öresundsbron.
  4. Greater Copenhagen har blivit en viktig röst i den politiska debatten när det kommer till gränsöverskridande samarbete samt en betydelsefull röst när det kommer till nödvändigheten av öppna gränser.
  5. Det etablerats en grön tillväxtallians för lösningar inom klimatanpassning som just på grund av Greater Copenhagens matchmaking och sparring har nått internationell skala.

Och detta starka arbete har inte skett bakom lyckta dörrar. I snitt har vi genom hela året haft mer än tre pressomtalanden varje dag. Samtidigt gläder jag mig åt att mer 1000 människor valt att aktivt följa med i vårt dagliga arbete genom at följa oss på LinkedIn.

Jag vill avsluta med hur glad jag är att det också på nationell politisk nivå ser ut som att vår metropolregion vinner mark. I oktober avsatte den danska regeringen och arbetsmarknadens parter t.ex. fyra miljoner kronor till att stärka arbetet med rekrytering på tvärs av Öresund och i Magdalena Anderssons nya regeringsunderlag är ett tydligt mål att: ”Samarbetet ska stärkas i vår omedelbara närhet – i Norden”. Det ser jag som ett tydligt tecken på att också den svenska regeringen tror på potentialen i vår gemensamma dansk-svenska metropolregion.

Därför gläder jag mig över ett starkt 2021.

Med detta som utgångspunkt kommer 2022 utan tvivel leda till ännu mer nationellt politiskt intresse och fokus på Greater Copenhagen. Kopplat med våra egna tillväxtinsatser inom trafik, arbetsmarknad, Life Science och grön omställning kommer detta fortsätta skapa en metropol med stigande internationell konkurrenskraft.

Greater_Copenhagen     _DSC0920