Nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Dansk-svenskt ministermöte och jobbmässa på samma dag


PRESSMEDDELANDE - 8 APRIL 2022 kl. 12:47

Malmö 20 april 2022: Danmarks och Sveriges ministrar för nordiskt samarbete, Flemming Møller Mortensen (S) och Anna Hallberg (S), möter representanter från Greater Copenhagen, Dansk Industri, Sydsvenska Industri-och Handelskammaren och Öresundsbron i samband med Task Force-mötet i Greater Copenhagen. Ministrarna kommer sedan att besöka den dansk-svenska jobbmässan.

Greater Copenhagen håller den 20 april ett Task Force-möte med bland annat den danska och svenska ministern med ansvar för nordiskt samarbete och partners för att stärka samarbetet över gränsen mellan Danmark och Sverige. Syftet är att initiera konkreta åtgärder för att stärka tillväxtsamarbetet över Öresund, samt att främja dialog kring effekterna av potentiella framtida krissituationer i Öresundsregionen.

Samma dag håller Greater Copenhagen tillsammans med Københavns Kommune, Københavns Erhvervshus, Malmö stad, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) samt Arbetsförmedlingen jobbmässa för att matcha arbetssökande med lediga jobb tvärs över Öresund. Jobbmässan är den tredje i sitt slag och är en uppföljning av den senaste jobbmässan på Bella Center i mars och den första i Malmö sedan i höstas, där 48 svenskar fick en anställning av danska företag. De danska företagen mottog även över 300 ansökningar till de utannonserade jobben. Den danska och svenska ministern för nordiskt samarbete besöker jobbmässan efter att Task Force-mötet avslutats.

  • ”Jeg ser et kæmpe potentiale i Greater Copenhagen, som vi kan udnytte bedre. Derfor er jeg glad for, at min gode svenske kollega, Anna Hallberg, og Greater Copenhagen har været med til at sætte skub i regionen. Og det ligger jo lige for. Vi ved, at der er arbejdsløse i Skåne og på vores side af Øresundsbroen mangler vi arbejdskraft. Jobmesserne er et konkret tiltag, som kan binde de ender sammen. Derudover skal vi arbejde videre med de udfordringer, som nogle pendlere oplever. Ligesom vi også skal arbejde videre med grøn omstilling og tiltag, der kan lette virksomhedernes arbejde over grænserne. Norden skal være det letteste sted at drive bæredygtig virksomhed” säger Flemming Møller Mortensen (S), Minister för utvecklingssamarbete och minister för nordiskt samarbete.

  • ”Det är viktigt för mig att tillsammans med min danske kollega och regionala aktörer diskutera hur vi utvecklar Öresundsregionens fulla potential, bland annat genom att undanröja gränshinder. Jag ser också fram emot att åter besöka en jobbmässa som matchar svenska arbetssökande med lediga jobb i Danmark. Detta är nordisk samverkan ”på riktigt”, säger Anna Hallberg (S), utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

  • ”Det er afgørende for metropolregionens vækst, at vi hjælper virksomheder og jobsøgende med at mødes over sundet, så vi kan skabe et mere sammenhængende arbejdsmarked på tværs af regionen. Derfor er jeg glad for, at vi holder endnu en fælles jobmesse, der skal matche svensk arbejdskraft med ledige danske arbejdspladser og vice versa. Det er et rigtig godt eksempel på, hvordan øget samarbejde over sundet er med til at løse vores fælles udfordringer”, säger Sophie Hæstorp Andersen (S), ordförande i Greater Copenhagen och överborgmästare i Köpenhamns Kommun.

Förutom Flemming Møller Mortensen och statsrådet Anna Hallberg, deltar Sophie Hæstorp Andersen (S), ordförande för Greater Copenhagen och överborgmästare i Köpenhamns kommun, Carl Johan Sonesson (M), vice ordförande för Greater Copenhagen och Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne, samt representanter från Dansk Industri, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Öresundsbron samt de danska och svenska ambassadörerna i Stockholm respektive Köpenhamn.

Följande företag kommer bland annat att delta i jobbmässan: : Hos Husted, A/S Bladkompagniet, Select Service Partner (SSP), Socialforvaltningen, Københavns Kommune, Gorillas Technologies Denmark ApS, Scandic Spectrum, J Nørregaard Transport u/ Danske Fragtmænd, Airtox m.fl.

Fakta och registrering för pressen:

  • Task Force möte kommer att hållas onsdag den 20 april 2022 kl. 13.30-14.30. Plats: Sky Bar på Malmö Arena Hotell Hyllie Boulevard 12. 215 32, Malmö (Task Force mötet är stängt för press).
  • Jobbmässan äger rum: Onsdag den 20 april 2022, kl. 12.30 -16.00 (ministrarna besöker jobbmässan kl. 14.45-15.30). Plats: Malmömässan, Mässgatan 6, 215 31, Malmö.
  • Pressen är bjudna till att deltag under hela jobbmässan och till att följa med ministrarna runt på mässan, där det kommer finnas möjligt för både intervjuer och bilder.
  • Anmälan: skriv till Christian Hørdum Andersen, kommunikationschef, chh@greatercph.com, +45 2822 2550.

Fakta om Greater Copenhagen – och den integrerade arbetsmarknaden

  • Greater Copenhagen är en samarbetsorganisation för tillväxt och utveckling i Nordens största metropolregion med 4,4 miljoner invånare i södra Sverige och östra Danmark. Det politiska samarbetet består av Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Halland och samtliga 85 kommuner.
  • Greater Copenhagen har formulerat en politisk charter för en gemensam integrerad arbetsmarknad där ambitionerna för samarbetet fastställs.
  • Den gemensamma visionen är en sammanhängande arbetsmarknad i Greater Copenhagen, som stöder hållbar tillväxt, välstånd och välbefinnande i hela metropolregionen.

>>SE PRESSMEDDELANDET HÄR

Webnyhed task force