Nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Projektledare till Greater Copenhagen

Är du bra på att starta upp och driva projekt? Tycker du att det låter intressant och utvecklande att arbeta med politik och ekonomisk utveckling, med partners i Sverige och Danmark? Blir du motiverad av att arbeta med duktiga kolleger i en internationell miljö? Om du svarar ja på det ska du söka vår lediga tjänst som projektledare hos Greater Copenhagen.

gcph pix

 

Ambitionen med Greater Copenhagen

Greater Copenhagen ska vara Nordeuropas tillväxtmetropol och en av de ledande globala knutpunkterna för innovation. Genom att samla krafterna i den gemensamma organisationen Greater Copenhagen, ska 85 kommuner och 4 regioner från Sydsverige och Östdanmark tillsammans säkra, att regionen blir ännu starkare ekonomiskt integrerat, att ramverk för innovation och utveckling av startups är bland de bästa i världen och att infrastrukturen är grön och effektiv.

Om tjänsten        

För att Greater Copenhagen i framtiden ska kunna mäta sig med globala tillväxtmetropoler som Boston, Tel Aviv, Shanghai och Berlin kräver det att ramverk för tillväxt och utveckling i vår region är ännu starkare än idag. Infrastrukturen ska förbättras med en ny fast Öresundsförbindelse, fler testbeds för gröna tech-lösningar ska etableras, vi ska bidra till ökad integration på den dansk-svenska arbetsmarknaden och vi ska förmedla mycket mer sjukvårdsinnovation från våra sjukhus till världsmarknaden. Du kan läsa mer om Greater Copenhagen på www.greatercph.se

För att nå våra mål med Greater Copenhagen som en ledande global tillväxtmetropol behöver vi från Greater Copenhagens sekretariat i framtiden bidra till att starta upp nya projekt tillsammans med våra 89 medlemsorganisationer. Vi ska ha tätare samarbete med partners på nationell nivå i Stockholm och Köpenhamn för att bygga upp ramverk för tillväxt. Vi ska samla universitet, forskningsparker och företag i nya allianser och partnerskap omkring grön omställning, digitalisering och hälsoinnovation. Din roll som projektledare hos Greater Copenhagens sekretariat blir att bygga upp dessa partnerskap, hjälpa existerande projekt vidare, dela kunskap med medlemsorganisationer och finna nya partners som kan bidra till vårt arbete.

Dina arbetsuppgifter

 • Driva Greater Copenhagens intressebevakning på arbetsmarknadsområdet gentemot den svenska och danska regeringen, Nordiska Ministerrådet, EU-kommissionen och andra centrala beslutsfattare för utveckling av Östdanmark och Sydsverige
 • Vara projektledare för Greater Copenhagens samarbetsavtal med Nordiska Ministerrådet och Nordregio omkring arbetsmarknad och gröna tillväxtinitiativ
 • Samla Greater Copenhagens intressenter, t ex universitet, forskningsparker, företag och nationella myndigheter i nya allianser, partnerskap och nätverk
 • Genom korta och koncisa upplägg, texter, PowerPoints och videos förmedla cases och utmaningar för Greater Copenhagen till styrelsen, styrgrupper och nationella politiska beslutsfattare i Danmark och Sverige
 • Medverka till att Greater Copenhagens sekretariat blir en markant starkare kunskapsorganisation inom områden som tillväxt, innovation, regional utveckling och infrastruktur/-trafik
 • Samarbeta och sparra med experter från utvalda kommuner och regioner ibland Greater Copenhagens medlemmar
 • Bidra till att sekretariatet blir en ännu mer spännande, mer levande och kompetensmässigt utvecklande arbetsplats

Vi förväntar oss att du:

 • är proaktiv till din natur och får energi av att arbeta tillsammans med andra
 • har drivet och modet att definiera dina aktiviteter inom de överordnande ramarna, som sätts av ledningen
 • har en akademisk utbildning på minst kandidatnivå
 • har erfarenhet av att utföra lobbyarbete gentemot politiska beslutsfattare, tjänstemän och intresseorganisationer inom arbetsmarknadsområdet
 • har kunskap om svensk stadsförvaltning
 • tycker om att nätverka och bygga allianser, partnerskap och projekt på tvärs genom våra 89 medlemsorganisationer, företag och nationella myndigheter i Danmark och Sverige
 • har kunskap om (eller snabbt kan uppbygga kunskap om) ekonomisk utveckling, tillväxtpolitik, infrastruktur och regional utveckling
 • kan läsa och skriva på akademisk nivå på svenska eller danska samt engelska och trivs med att förmedla komplexa problemställningar kort och koncist
 • motiveras av tanken på att bidra till utvecklingen av Greater Copenhagen och vårt sju personer starka sekretariat i centrala Köpenhamn

Din nya vardag 

Du blir en del av ett dansk-svenskt team på sju personer i vårt sekretariat, som håller hus centralt i Köpenhamn (Nørregade 7b). Här delar vi kontorslandskap med en rad andra organisationer, bl a Øresunddirekt, Interreg ØKS (EU-program), Copenhagen Capacity och Wonderful Copenhagen. Du blir därför en del av en spännande internationell arbetsplats med engagerade kollegor och samarbetspartners, politiskt momentum och stora ambitioner. Du har möjlighet att arbeta viss tid från Malmö.

Det förekommer en del resor (c:a 30% av din arbetstid) i Greater Copenhagen-geografin, samt Stockholm (och Bryssel).
Tjänsten är på heltid (37,5 timmar/vecka). Lön på projektledarnivå. 

Känner du igen dig själv i ovan? Skicka då ditt CV och ett kort personligt brev till job@greatercph.com Ange Project Manager i ämnesfältet. Vi vill ha din ansökan senast den 11 december.

För att arbetsplatsen bättre skall spegla Greater Copenhagens geografi ser vi gärna sökanden med erfarenhet från Sverige och svensk förvaltning.

Har du frågor om tjänsten, eller Greater Copenhagen generellt, kan du kontakta Managing Director Tue David Bak på telefon: +45 2330 2535 eller tdb@greatercph.com
Du kan läsa mer om Greater Copenhagen på www.greatercph.se eller  www.greatercph.dk