Nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

SOPHIE HÆSTORP ANDERSEN: RUBRIKEN FÖR I ÅR ÄR OMSTART


Sophie Hæstorp Andersen har åter anslutit sig till vår styrelse i Greater Copenhagen. Denna gång som styrelseordförande. I samband med detta har vi frågat Sophie Hæstorp Andersen om hur hon ser på det kommande året i Greater Copenhagen och vi har spelat in en video på ett samtal mellan henne och förra årets ordförande Carl Johan Sonesson.

Håller du med om att huvudstadsregionen återigen kommer får ett större politiskt fokus, och vad kommer det att innebära för samarbetet i Greater Copenhagen?

  • Jag tror att det gradvist börjat gå upp för flera politiker på Christiansborg hur viktigt det är för hela Danmark att vi har en välfungerande huvudstad med ett starkt näringsliv. Särskilt efter Corona pandemin, där företag och arbetsmarknaden i vår region drabbades betydligt hårdare av nedstängningarna än resten av landet.
  • Med det sagt har vi fortfarande en stor uppgift framför oss att tala på huvudstadens vägnar och uppmärksamma de utmaningar vi måste ha löst i Greater Copenhagen - bland annat i relation till infrastruktur och gränshinder.

Vad är de viktigaste utmaningarna som vi tillsammans ska lösa i Greater Copenhagen nästa år?

  • För mig kommer rubriken för de kommande åren att omstartas. Vi ska ha startat om vår metropol och våra företag som på många håll skriker efter arbetskraft – och inte minst den sammanhållna arbetsmarknaden i hela Greater Copenhagen.
  • I huvudstadsområdet saknar vi händer i flera branscher, medan det på andra håll i regionen finns många arbetssökande. Därför måste vi anstränga oss för att få dem som stått längst från arbetsmarknaden i arbete och samtidigt locka talanger till vår region så att vi kan hjälpa företag till hållbar tillväxt med nödvändig arbetskraft.

Vad anser du är de största fördelarna med samarbetet mellan Danmark och Sverige i Greater Copenhagen?

  • Det är en jättestor fördel att vi har en integrerad arbetsmarknad på tvärs över Öresund där vi till exempel kan matcha lediga svenskar med danska företag som saknar arbetskraft.
  • Förutom det har vi också en betydligt större volym när hela metropolregionen står tillsammans än om vi i de enskilda kommunerna och regionerna bara gått vår egen väg. Det ger oss en bättre möjlighet att driva marknaden i en mer hållbar riktning, öka efterfrågan på gröna lösningar och påskynda den gröna omställningen.
  • Samtidigt är jag övertygad om att det övergripande varumärket Greater Copenhagen sätter oss i en mycket starkare position när vi ska konkurrera med andra regioner för att attrahera investerare, forskningsinstitutioner, internationella talanger och företag

Se hela samtalet mellan Sophie Hæstorp Andersen och Carl Johan Sonesson här

Still miniature

>> Vi har också skapat en teaser till videon

Stillpix debat