Dokument

Prenumerera på nyhetsbrevet

Här finner du dokumentation om det politiska arbetet i Greater Copenhagen.

I perioden 2022 – 2023 bidrar Greater Copenhagen konkret till tillväxt, hållbara lösningar och innovation inom våra fem nyckelområden genom målinriktade aktiviteter.

Handlingsplan 2022-2023

Tidigare handlingsplaner:

Handlingsplan 2020-2021

Handlingsplan 2018-2019

Handlingsplan 2017

Handlingsplan 2016

Greater Copenhagens styrelse möts fyra gånger om året. Styrelsens möteskalender, dagordningar och mötesprotokoll kan läsas här.

Möteskalender

Årskalender 2022

Årskalender 2021

Årskalender 2020

Årskalender 2019

Årskalender 2018 

Årskalender 2017

Årskalender 2016

 

Dagordningar

Dagsorden den 10 december 2021

Dagsorden den 24 september 2021

Dagordning den 18 maj 2021

Dagordning den 10 feb 2021

Dagordning den 9 december 2020

Dagordning den 1 oktober 2020

Dagordning den 3 juni 2020

Dagordning den 26 februar 2020

Dagordning den 6 december 2019

Dagordning den 27 september 2019

Dagordning den 4 juni 2019

Extraordinär dagordning den 4 mars 2019

Dagordning den 4 mars 2019

Dagordning den 12 december 2018

Extraordinär dagordning den 23 november 2018

Dagordning den 28 september 2018

Dagordning den 1 juni 2018

Dagordning den 20 marts 2018

Dagordning den 6 december 2017

Dagordning den 17 november 2017 

Dagordning den 17 maj 2017

Dagordning den 22 mars 2017  

Dagordning den 9 december 2016 

Dagordning den 12 oktober 2016  

Dagordning den 26 maj 2016

Dagordning den 13 januari 2016 

 

Mötesprotokoll

Protokoll styrelsemöte den 24. september 2021

Protokoll styrelsemöte den 10 december 2021

Protokoll styrelsemöte den 24 september 2021

Protokoll styrelsemöte den 18 maj 2021

Protokoll styrelsemöte den 10 februari 2021

Protokoll styrelsemöte den 9 december 2020

Protokoll styrelsemöte den 1 oktober 2020

Protokoll styrelsemöte den 3 juni 2020

Protokoll styrelsemöte den 26 februar 2020

Protokoll styrelsemöte den 6 december 2019

Protokoll styrelsemöte den 27 september 2019

Protokoll styrelsemöte den 4 juni 2019 

Protokoll styrelsemöte den 4 marts 2019 

Protokoll styrelsemöte den 12 december 2018

Protokoll extraordinärt styrelsemöte den 23 november 2018

Protokoll styrelsemöte den 28 september 2018

Protokoll styrelsemöte den 20 marts 2018

Protokoll extraordinärt styrelsemöte den 19 december 2017

Protokoll styrelsemöte den 6 december 2017

Protokoll styrelsemöte den 20 september 2017 

Protokoll styrelsemöte den 17 maj 2017 

Protokoll styrelsemöte den 22 mars 2017

Protokoll styrelsemöte den 9 december 2016 

Protokoll styrelsemöte den 12 oktober 2016  

Protokoll styrelsemöte den 26 maj 2016 

Protokoll styrelsemöte den 13 januar 2016

Greater Copenhagens stadgar reviderades senast av styrelsen den 4 mars 2019. 


Stadgar