Om Greater Copenhagen

Tillsammans skapar vi tillväxt och utveckling

Greater Copenhagen är en samarbetsorganisation för tillväxt och utveckling i Nordens största metropolregion med 4,3 miljoner invånare i Sydsverige och Östdanmark. Via allianser och pilotprojekt bygger vi fundamentet för framtidens tillväxt och välfärd. Ambitionen är klar: Greater Copenhagen ska vara ett globalt center för tillväxt, hållbara lösningar och innovation.

Vi infriar vår ambition genom samarbete, som är nyckeln till utveckling och innovation för Greater Copenhagens 85 kommuner och 4 regioner. Vi ökar samarbetet mellan våra medlemmar och vi skapar allianser med kunskapsorganisationer, företag och offentliga institutioner, regionalt och internationellt. Klimatförändringar, pandemier och globala ekonomiska kriser är allvarliga hot mod tillväxt och välstånd i alla metropolregionen. I Greater Copenhagen ser vi dock också möjligheter i dessa utmaningar, för regionen har en stor potential för tillväxt och utveckling genom kunskap om hållbarhet och gröna lösningar.

Några uppgifter löser vi själva via pilotprojekt, som ska bana väg för innovation och nya utvecklingsmöjligheter. Andra utmaningar löser vi genom allianser och samarbeten med externa parter från näringslivet och den offentliga sektorn.

Greater Copenhagens insats är riktad mot fem nyckelområden, som var och ett har avgörande betydelse för ramarna för vår framtida tillväxt och välfärd:

 
 
 
 
 
 

Greater Copenhagen stiftades 2015 och omfattar Region Skåne, Region Halland, Region Hovedstaden, Region Sjælland och samtliga 85 kommuner i den svensk-danska geografin.

 
 

Greater Copenhagens styrelse

Aktiviteterna i Greater Copenhagen leds av samarbetets politiska styrelse, the Greater Copenhagen Committee, med 18 representanter för samarbetets totalt 89 medlemsorganisationer.

 

Ordförandeskapet i Greater Copenhagens styrelse

Carl Johan Sonesson

Regionstyrelsens ordförande
Region Skåne

Ordförande

Mikaela Waltersson

Regionstyrelsens ordförande
Region Halland

Vice Ordförande

Sophie Hæstorp Andersen

Regionrådsordförande
Region Hovedstaden

Vice Ordförande

Niels Hörup

Borgmästare
Solrød

Vice Ordförande

Övriga medlemmar i Greater Copenhagens styrelse

Heino Knudsen

Regionrådsordförande
Region Sjælland

Henrik Fritzon

Regionråd
Region Skåne

Martin Geertsen

Regionråd
Region Hovedstaden

Steen Christiansen

Borgmästare
Albertslund

Peter Danielsson

Borgmästare
Helsingborg

Pierre Månsson

Borgmästare
Kristianstad

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Borgmästare
Malmö

Karsten Søndergaard

Borgmästare
Egedal

Carsten Rasmussen

Borgmästare
Lejre

Patric Åberg

Borgmästare
Östra Göinge

Philip Sandberg

Borgmästare
Lund

Mikael Rubin

Borgmästare
Trelleborg

Evan Lynnerup

Regionråd
Region Sjælland

*Medlemskap i Greater Copenhagens styrelse roterar i Skåne mellan Landskronas, Trelleborgs, och Hässleholms kommuner.
 
 

Greater Copenhagens sekretariat

Greater Copenhagens sekretariat utvecklar, koordinerar och genomför samarbetets insatser. Sekretariatet håller hus i centrala Köpenhamn och leds av Managing Director Tue David Bak.

Tue David Bak

Managing Director

Tlf: +45 23 30 25 35
E-mail: 
tdb@greatercph.com
in-1

Christian Hørdum Andersen

Senior Advisor, Communication

Tlf: +45 28 22 25 50
E-mail: chh@greatercph.com
linkedin

Signe Rubenhagen

Senior Advisor

Tlf: +45 30 56 73 65

Anna Engblom

Senior Advisor

Tlf:+45 53 60 65 64
E-mail: ane@greatercph.com
linkedin

Nicolai Vædele

Senior Advisor

Tlf: +45 21 37 19 89
E-mail: njv@greatercph.com
linkedin

Denise Nilsson

Junior Advisor

Tlf: +46 724 64 06 33
E-mail: dni@greatercph.com
linkedin

Nikoline Egerod Leth

Junior Analyst

Ylva Hansson

Communication Assistant

I perioden 2020 – 2021 bidrar Greater Copenhagen konkret till tillväxt, hållbara lösningar och innovation inom våra fem nyckelområden genom målinriktade aktiviteter.

Handlingsplan 2020-2021

Tidigare handlingsplaner:

Handlingsplan 2018-2019

Handlingsplan 2017

Handlingsplan 2016

Greater Copenhagens stadgar reviderades senast av styrelsen den 4 mars 2019. 


Stadgar

Greater Copenhagens styrelse möts fyra gånger om året. Styrelsens möteskalender, dagordningar och mötesprotokoll kan läsas här.

Möteskalender

Årskalender 2020

Årskalender 2019

Årskalender 2018 

Årskalender 2017

Årskalender 2016

 

Dagordningar

Dagordning den 1. oktober 2020

Dagordning den 3. juni 2020

Dagordning den 26. februar 2020

Dagordning den 6. december 2019

Dagordning den 27. september 2019

Dagordning den 4. juni 2019

Extraordinär dagordning den 4. marts 2019

Dagordning den 4. marts 2019

Dagsorden fra den 12. december 2018

Extraordinär dagordning den 23. november 2018

Dagordning den 28. september 2018

Dagordning den 1. juni 2018

Dagordning den 20. marts 2018

Dagordning den 6. december 2017

Dagordning den 17. november 2017 

Dagordning den 17. maj 2017

Dagordning den 22. marts 2017  

Dagordning den 9. december 2016 

Dagordning den 12. oktober 2016  

Dagordning den 26. maj 2016

Dagordning den 13. januar 2016 

 

Mötesprotokoll

Protokoll styrelsesmöte den 3. juni 2020

Protokoll styrelsesmöte den 26. februar 2020

Protokoll styrelsesmöte den 6. december 2019

Protokoll styrelsesmöte den 27. september 2019

Protokoll styrelsesmöte den 4. juni 2019 

Protokoll styrelsesmöte den 4. marts 2019 

Protokoll styrelsesmöte den 12. december 2018

Protokoll extraordinärt styrelsesmöte den 23. november 2018

Protokoll styrelsesmöte den 28. september 2018

Protokoll styrelsesmöte den 20. marts 2018

Protokoll extraordinärt styrelsesmöte den 19. december 2017

Protokoll styrelsesmöte den 6. december 2017

Protokoll styrelsesmöte den 20. september 2017 

Protokoll styrelsesmöte den 17. maj 2017 

Protokoll styrelsesmöte den 22. marts 2017

Protokoll styrelsesmöte den 9. december 2016 

Protokoll styrelsesmöte den 12. oktober 2016  

Protokoll styrelsesmöte den 26. maj 2016 

Protokoll styrelsesmöte den 13. januar 2016