Om Greater Copenhagen

Prenumerera på nyhetsbrevet

Tillsammans skapar vi tillväxt och utveckling

Greater Copenhagen är en samarbetsorganisation för tillväxt och utveckling i Nordens största metropolregion med 4,4 miljoner invånare i Sydsverige och Östdanmark. Via allianser och pilotprojekt bygger vi fundamentet för framtidens tillväxt och välfärd. Ambitionen är klar: Greater Copenhagen ska vara ett globalt center för tillväxt, hållbara lösningar och innovation.

Vi infriar vår ambition genom samarbete, som är nyckeln till utveckling och innovation för Greater Copenhagens 85 kommuner och 4 regioner. Vi ökar samarbetet mellan våra medlemmar och vi skapar allianser med kunskapsorganisationer, företag och offentliga institutioner, regionalt och internationellt. Klimatförändringar, pandemier och globala ekonomiska kriser är allvarliga hot mod tillväxt och välstånd i alla metropolregionen. I Greater Copenhagen ser vi dock också möjligheter i dessa utmaningar, för regionen har en stor potential för tillväxt och utveckling genom kunskap om hållbarhet och gröna lösningar.

Några uppgifter löser vi själva via pilotprojekt, som ska bana väg för innovation och nya utvecklingsmöjligheter. Andra utmaningar löser vi genom allianser och samarbeten med externa parter från näringslivet och den offentliga sektorn.

Greater Copenhagens insats är riktad mot fyra nyckelområden, som var och ett har avgörande betydelse för ramarna för vår framtida tillväxt och välfärd:

 

Greater Copenhagen stiftades 2015 och omfattar Region Skåne, Region Halland, Region Hovedstaden, Region Sjælland och samtliga 85 kommuner i den svensk-danska geografin.