Om Greater Copenhagen

Tillsammans skapar vi tillväxt och utveckling

Greater Copenhagen är en samarbetsorganisation för tillväxt och utveckling i Nordens största metropolregion med 4,3 miljoner invånare i Sydsverige och Östdanmark. Via allianser och pilotprojekt bygger vi fundamentet för framtidens tillväxt och välfärd. Ambitionen är klar: Greater Copenhagen ska vara ett globalt center för tillväxt, hållbara lösningar och innovation.

Vi infriar vår ambition genom samarbete, som är nyckeln till utveckling och innovation för Greater Copenhagens 85 kommuner och 4 regioner. Vi ökar samarbetet mellan våra medlemmar och vi skapar allianser med kunskapsorganisationer, företag och offentliga institutioner, regionalt och internationellt. Klimatförändringar, pandemier och globala ekonomiska kriser är allvarliga hot mod tillväxt och välstånd i alla metropolregionen. I Greater Copenhagen ser vi dock också möjligheter i dessa utmaningar, för regionen har en stor potential för tillväxt och utveckling genom kunskap om hållbarhet och gröna lösningar.

Några uppgifter löser vi själva via pilotprojekt, som ska bana väg för innovation och nya utvecklingsmöjligheter. Andra utmaningar löser vi genom allianser och samarbeten med externa parter från näringslivet och den offentliga sektorn.

Greater Copenhagens insats är riktad mot fem nyckelområden, som var och ett har avgörande betydelse för ramarna för vår framtida tillväxt och välfärd:

 
 
 
 
 
 

Greater Copenhagen stiftades 2015 och omfattar Region Skåne, Region Halland, Region Hovedstaden, Region Sjælland och samtliga 85 kommuner i den svensk-danska geografin.

 
 

Greater Copenhagens styrelse

Aktiviteterna i Greater Copenhagen leds av samarbetets politiska styrelse, the Greater Copenhagen Committee, med 18 representanter för samarbetets totalt 89 medlemsorganisationer.

 

Ordförandeskapet i Greater Copenhagens styrelse

Heino Knudsen

Regionrådsordförande
Region Sjælland

Ordförande

Mikaela Waltersson

Regionstyrelsens ordförande
Region Halland

Vice Ordförande

Carl Johan Sonesson

Regionstyrelsens ordförande
Region Skåne

Vice Ordförande

Övriga medlemmar i Greater Copenhagens styrelse

Sophie Hæstorp Andersen

Regionrådsordförande
Region Hovedstaden

Henrik Fritzon

Regionråd
Region Skåne

Martin Geertsen

Regionråd
Region Hovedstaden

Steen Christiansen

Borgmästare
Albertslund

Peter Danielsson

Borgmästare
Helsingborg

Niels Hörup

Borgmästare
Solrød

Pierre Månsson

Borgmästare
Kristianstad

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Borgmästare
Malmö

Karsten Søndergaard

Borgmästare
Egedal

Carsten Rasmussen

Borgmästare
Lejre

Patric Åberg

Borgmästare
Östra Göinge

Philip Sandberg

Borgmästare
Lund

Torkild Strandberg

Borgmästare
Landskrona

Evan Lynnerup

Regionråd
Region Sjælland

*Medlemskap i Greater Copenhagens styrelse roterar i Skåne mellan Landskronas, Trelleborgs, och Hässleholms kommuner.
 
 

Greater Copenhagens sekretariat

Greater Copenhagens sekretariat utvecklar, koordinerar och genomför samarbetets insatser. Sekretariatet håller hus i centrala Köpenhamn och leds av Managing Director Tue David Bak.

Tue David Bak

Managing Director

Tlf: +45 23 30 25 35

Jens Thomsen

Head of Communication

Tlf: +45 21 28 65 60

Martin Frost-Knudsen

Finance & Project Officer

Tlf: +45 40 15 65 64

Matilda Sommelius

Senior Advisor

Tlf: +45 30 66 38 68

Signe Rubenhagen

Senior Advisor

Tlf: +45 30 56 73 65

Phillip Siomka

Advisor

Tlf: +45 31 19 65 64

Nikoline Egerod Leth

Junior Analyst

Tlf: +45 53 89 65 64

Ylva Hansson

Communication Assistant

Tlf: +45 31 34 57 84

I perioden 2020 – 2021 bidrar Greater Copenhagen konkret till tillväxt, hållbara lösningar och innovation inom våra fem nyckelområden genom målinriktade aktiviteter.

Handlingsplan 2020-2021

Tidigare handlingsplaner:

Handlingsplan 2018-2019

Handlingsplan 2017

Handlingsplan 2016

Greater Copenhagens stadgar reviderades senast av styrelsen den 4 mars 2019. 


Stadgar