Styrelse & Sekretariat

Prenumerera på nyhetsbrevet

Ordförandeskapet i Greater Copenhagens styrelse

Sophie Hæstorp Andersen

Överborgmästare
Köbenhamn

'

linkedin_grey_icon

-

Ordförande i Greater Copenhagen

Carl Johan Sonesson

Regionstyrelsens ordförande
Region Skåne

-

-

Vice ordförande i Greater Copenhagen

Mikaela Waltersson

Regionstyrelsens ordförande
Region Halland

'

-

Vice ordförande i Greater Copenhagen

Heino Knudsen

Regionstyrelsens ordförande
Region Sjælland

'

linkedin_grey_icon

Vice ordförende i Greater Copenhagen

Övriga medlemmar i Greater Copenhagens styrelse

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Kommunstyrelsens ordförande
Malmö

linkedin_grey_icon

Lars Gardhøj

Regionstyrelsens ordförande
Region Hovedstaden

linkedin_grey_icon

Peter Danielsson

Kommunstyrelsens ordförande
Helsingborg

linkedin_grey_icon

Camilla Palm

Kommunstyrelse ordförande
Kristianstad

linkedin_grey_icon

Henrik Fritzon

Regionråd
Region Skåne

 
-

Steen Christiansen

Ordförande
KKR Hovedstaden

-

-

Lars Johnsson

Kommunstyrelsens ordförande
Hässleholm

-

-

Philip Sandberg

Borgmästare
Lund

linkedin_grey_icon

Patric Åberg

Ordförande
Skånes kommuner

-

-

Randi Mondorf

Regionsråd
Region Hovedstaden

linkedin_grey_icon

Mikael Smed

Borgmästare
Vordingborg Kommune

linkedin_grey_icon

Mads Andersen

Ledamot kommunstyrelsen
Køge kommune

linkedin_grey_icon

Jan Hendeliowitz

Regionsrådsmedlem
Region Sjælland

linkedin_grey_icon

Karsten Längerich

Borgmästare
Allerød kommune

linkedin_grey_icon

*Medlemskap i Greater Copenhagens styrelse roterar i Skåne mellan Landskronas, Trelleborgs, och Hässleholms kommuner.
 
 

Greater Copenhagens sekretariat

Greater Copenhagens sekretariat utvecklar, koordinerar och genomför samarbetets insatser. Sekretariatet håller hus i centrala Köpenhamn och leds av Managing Director Tue David Bak.

Tue David Bak

Managing Director

-

Tlf: +45 23 30 25 35
E-mail: 
tdb@greatercph.com
in-1

Signe Rubenhagen

Chief Advisor

-

Tlf: +45 30 56 73 65
E-mail: sru@greatercph.com

-

Anna Engblom

Senior Advisor

-

Tlf: +45 53 60 65 64
E-mail: 
ane@greatercph.com
in-1

Nicolai Vædele

Director
Greater Copenhagen Green

Tlf: +45 21 37 19 89
E-mail: njv@greatercph.com
linkedin

Kate Plaskonis

Advisor

-

Tlf: +45 31 19 65 64
E-mail: 
kpl@greatercph.com
in-1

Lone Mejner

Executive Assistant

-

Tlf: +45 28 51 66 88
E-mail: 
lme@greatercph.com
in-1

Flemming Dengsø Nielsen

Manager
Analysis and Data

Tlf: +45 30 16 11 13
E-mail: 
fdn@greatercph.com
in-1

Sofi Eriksson

Advisor
Analysis & Data

Tlf: +45 31 17 09 76
E-mail: 
ser@greatercph.com
in-1

Sanna Holmqvist

Manager
Press & Communication

Tlf: +45 31 34 06 76
E-mail: 
sho@greatercph.com
in-1

Tenna Korsbek Andreasen

Senior Consultant
Life Science

 

Tlf: +45 29 67 35 63
E-mail: 
tka@greatercph.com
in-1

My Bergklint

Analyst

-

Tlf: +45 53 55 71 93
E-mail: 
myb@greatercph.com
in-1

Stefan Angell

Analyst

-

Tlf: +45 42 73 29 78
E-mail: 
sta@greatercph.com
in-1