Styrelse & Sekretariat

Prenumerera på nyhetsbrevet

Ordförandeskapet i Greater Copenhagens styrelse

Carl-Johan Sonesson

Regionstyrelsens ordförande
Region Skåne

-

Ordförande

Mikaela Waltersson

Regionstyrelsens ordförande
Region Halland

'

Vice ordförande 

Lars Gaardhøj

Regionrådsordförande
Region Hovedstaden

'

Vice ordförende
linkedin_grey_icon

Niels Hörup

Ordförande
KKR Sjælland

'

Vice ordförande
LinkedIn

Övriga medlemmar i Greater Copenhagens styrelse

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Borgmästare
Malmö

linkedin_grey_icon

Lars Weiss

Överborgmästare
Köpenhamn

linkedin_grey_icon

Martin Geertsen

Regionråd
Region Hovedstaden

linkedin_grey_icon

Heino Knudsen

Regionrådsordförande
Region Sjælland

linkedin_grey_icon

Peter Danielsson

Borgmästare
Helsingborg

linkedin_grey_icon

Peter Johansson

Vice styrelseordförande
Kristianstad

linkedin_grey_icon

Henrik Fritzon

Regionråd
Region Skåne

 
-

Steen Christiansen

Borgmästare
Albertslund

-

-

Karsten Søndergaard

Borgmästare
Egedal

linkedin_grey_icon

Carsten Rasmussen

Borgmästare
Lejre

linkedin_grey_icon

Philip Sandberg

Borgmästare
Lund

linkedin_grey_icon

Mikael Rubin

Borgmästare
Trelleborg

linkedin_grey_icon

Evan Lynnerup

Regionråd
Region Sjælland

linkedin_grey_icon

Patric Åberg

Ordförande
Skånes kommuner

-

-

*Medlemskap i Greater Copenhagens styrelse roterar i Skåne mellan Landskronas, Trelleborgs, och Hässleholms kommuner.
 
 

Greater Copenhagens sekretariat

Greater Copenhagens sekretariat utvecklar, koordinerar och genomför samarbetets insatser. Sekretariatet håller hus i centrala Köpenhamn och leds av Managing Director Tue David Bak.

Tue David Bak

Managing Director

-

Tlf: +45 23 30 25 35
E-mail: 
tdb@greatercph.com
in-1

Signe Rubenhagen

Chief Advisor

-

Tlf: +45 30 56 73 65
E-mail: sru@greatercph.com

-

Christian Hørdum Andersen

Senior Advisor
Communication

Tlf: +45 28 22 25 50
E-mail: chh@greatercph.com
linkedin

Anna Engblom

Senior Advisor

 

Tlf: +45 30 56 73 65
E-mail: ane@greatercph.com
linkedin

Nicolai Vædele

Director
Greater Copenhagen Green

Tlf: +45 21 37 19 89
E-mail: njv@greatercph.com
linkedin

Kate Plaskonis

Advisor

-

Tlf: +45 31 19 65 64
E-mail: kpl@greatercph.com
linkedin

Denise Nilsson

Junior Advisor

 

Tlf: +46 724 64 06 33
E-mail: dni@greatercph.com
linkedin

Clemens Nils Berg Larsen

Research Assistant

'

Tlf: +45 28 25 69 52
E-mail:
cbl@greatercph.com
linkedin_grey_icon

Irene Veje Rønsbo

Advisor
Communication

Tlf: +45 31 70 54 60
E-mail: irv@greatercph.com
linkedin

Søren Boutrup

Innovation Lead

-

Tlf: +45 42 17 73 50
E-mail: sbo@greatercph.com
Søren Boutrup LinkedIn

Tenna Korsbek Andreasen

Senior Advisor
Life Science

Tlf: +45 42 17 73 50
E-mail
: tka@greatercph.com
linkedin_grey_icon