Malmö live konserthus

Om Greater Copenhagen

Vi skapar starka partnerskap

Greater Copenhagen-samarbetet är ett näringslivspolitiskt partnerskap mellan Region Skåne och Region Halland i Sverige, Region Sjælland och Region Hovedstaden i Danmark, samt de tillhörande 85 kommunerna. Tillsammans arbetar vi för att skapa en  metropolregion som bygger på ökad tillväxt, växande arbetsmarknad och god livskvalitet för våra 4,3 miljoner invånare.

Vision


Greater Copenhagen is the centre of sustainable growth and quality of life because we offer agile, collaborative and accessible conditions where people can unleash their potential.

separator

Under 2019 arbetar vi inom Greater Copenhagen målmedvetet med att stärka tre viktiga områden för att främja tillväxt och utveckling i regionen. Dessa tre  områden är våra signaturprojekt.

Greater Copenhagen som life science-centrum

Med 36000 anställda har Greater Copenhagen Nordens största koncentration av forskning och verksamheter inom life science och arbetar målmedvetet för att attrahera internationella talanger, verksamheter och kapital till regionen.   

 

Greater Copenhagen Gigabit – digitalisering i världsklass

Regionens digitala infrastruktur ska vara den bästa och Greater Copenhagen ska ligga i framkant med hänsyn till möjligheterna som finns att nyttja digitaliseringens utveckling.  

 

Gränslös kollektivtrafik och integrerad arbetsmarknad

En sammanhängande kollektivtrafik ska göra det lättare att arbeta och resa i Greater Copenhagen. Därför arbetar man för att avskaffa de gränshinder som hämar den ekonomiska tillväxten i regionen.

 

Grunden för vårt sammarbetet och Greater Copenhagens arbete  baseras på dessa fyra  fokusområden.

Sammarbetet ska:

  • Arbeta för att skapa en stark internationell infrastruktur
  • Stödja tillflödet av investerare, turister, företag och talanger. 
  • Internationell marknadsföring av Greater Copenhagen som en tillväxtregion
  • Fortsätta arbeta för en integrerad och hållbar region med en sammanhängande arbetsmarknad och avlägsna gränshinder 

Läs foldern "Vi er Greater Copenhagen"