Gemensam turismsatsning

En gemensam turismsatsning ska locka fler utländska besökare och göra det enkelt för dem att uppleva hela metropolen Greater Copenhagen. Den främsta styrkan i Greater Copenhagen ur ett besökarperspektiv är samspelet mellan storstäder och landsbygd. Även utbudet av attraktioner och tillgängligheten gör destinationen intressant i ett internationellt perspektiv.

Vem ingår i den gemensamma satsningen och vad innebär den?

Den gemensamma turismsatsningen har tagits fram i bred samverkan mellan ett tjugotal turismorganisationer på båda sidor sundet och arbetet leds av Tourism in Skåne AB. Huvudsyftet är att skapa ytterligare tillväxt och samverkan över hela upplevelsegeografin (2 länder, 4 regioner och 85 kommuner).

Mer konkret handlar arbetet om att stärka destinations- och produktutveckling för att höja metropolens kombinerade utbud och erbjudande för internationella besökare. Vidare vill vi optimera samarbetet genom att öka kännedomen om varandra och stärka vår rollfördelning både inom turismorganisationerna och näringslivet.

Kontakt

Har du frågor om den gemensamma turistsatsningen är du välkommen att kontakta:
Pia Jönsson Rajgård, CEO
Tourism in Skåne
Tlf: + 46 (0)768-870730