Greater Copenhagen Gigabit

Signaturprojektet ska positionera Greater Copenhagen globalt som en plats där världens främsta digitala lösningar utvecklas.

Tillgång till höghastighetsbredband är viktigt för tillväxten. Därför ska Greater Copenhagen vara ett ledande gigabitsamhälle där digitalisering, data och smarta lösningar ger metropolens invånare och företag de bästa möjligheterna.

Inom Greater Copenhagen finns fortfarande stora områden som saknar tillräckligt bra digital infrastruktur. Östra Danmark och Skåne har olika utgångspunkter, styrkor och möjligheter på det digitala området. För att driva den digitala utvecklingen framåt ska vi dra nytta av varandras erfarenheter och styrkepositioner.

Hittills har utvecklingen av den digitala infrastrukturen och digitalisering skett i två olika spår. Det finns behov att se detta som ett enda utvecklingsområde. Därför antog Greater Copenhagen-parterna i december 2017 en gemensam överenskommelse (”Digitalt charter”) för digital infrastruktur och digitalisering.

Läs strategin Greater Copenhagen Gigabit på svenskadanska eller engelska

Läs rapporten ”Samhällsekonomiske effekter av ett utbyggt höghastighetsbredband i Greater Copenhagen området”.

 Signaturprojektets insatser:

 • Utveckling av nya finansieringsmodeller och Offentligt Privat Samarbete tillsammans med branschen och den svenska och danska staten för utbyggnad av digital infrastruktur.

   

 • Framtagning av gemensamma riktlinjer för utbyggnad av digital infrastruktur

   

 • Gemensam prioritering av tillväxtorienterade digitaliseringsinsatser

   

 • Kartläggning av offentlig efterfrågan på digitalisering

   

 • Förstärkning av digital kompetens

   

 • Utveckling av en digital plattform som beskriver Greater Copenhagens insatser för omvärlden

 

 Kontakt

Har du frågor om Greater Copenhagen Gigabit, är du välkommen att kontakta:

Katrine Krzeminski, chefkonsulent

Tlf: +45 21 14 03 95

kkrz@regionsjaelland.dk