Gränshinder

Samarbetet i Greater Copenhagen är gränsöverskridande och har som syfte att verka för ekonomisk tillväxt i hela regionen. Greater Copenhagen fokuserar därför på att upplösa de hinder som hämmar ekonomisk tillväxt, begränsar näringslivets utveckling och en gemensam arbetsmarknad.

Gränshinder för internationella forskare vid forskningsanläggningarna ESS & MAX IV

Greater Copenhagen och andra partners avslutade i december 2016 sitt samarbete om Interreg-delprojektet Gränshinder som led i ett större projekt, ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society. Syftet med delprojektet har varit att identifiera gränshinder och ta fram förslag på lösningar för såväl tredjelandsmedborgare och EU-medborgare som vill kunna gränspendla i Greater Copenhagen.

 

Läs rapporten Hindringer og muligheder om gränshinder i Greater Copenhagen.

 

Gränshinder hämmar arbetsmarknadsintegrationen

Greater Copenhagen arbetar för att upphäva de gränshinder som hämmar ekonomisk- och arbetsmarknadsintegration i regionen så som;

  • Svårigheter att validera utbildning och kompetens
  • Bristande förutsättningar för praktik och lärlingsutbildning
  • Tredjelandsmedborgare har sämre förutsättningar att gränspendla

Damvad Analytics har 2017 tagit fram en rapport om gränshinders samhällsekonomiska effekter i regionen.

 

Nordiska gränshinder

Greater Copenhagen Committee har som gränskommittee mottagit finansiering från det Nordiska Ministerrådet. Tillsammans med andra gränskommittéer, organisationer och myndigheter arbetar Greater Copenhagen Committee lokalt, regionalt, nationellt och tvärregionalt med att identifiera och arbeta bort de gränshinder som hämmar ekonomisk tillväxt.

 

Viktiga samarbetspartners:

 

Kontakt:

Matilda Sommelius, Greater Copenhagen-sekretariatet

E-post: ms@greatercph.com